Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Obrona doktoratu mgr Marty Jarockiej
Kalendarium
16-02-2015

Obrona doktoratu mgr Marty Jarockiej

W dniu 16 lutego 2015 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr Marty Jarockiej, która pod moim promotorstwem przygotowała rozprawę doktorską pt. Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych.

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli dr hab. Krzysztof Leja, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej i prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej, zdanych egzaminów doktorskich oraz publicznej obrony doktoratu, Komisja Doktorska Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w głosowaniu tajnym jednogłośnie poparła wniosek do Rady Wydziału o nadanie mgr Marcie Jarockiej stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
Mgr Marta Jarocka jest asystentem w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Prezentacja autoreferatu rozprawy doktorskiej