Znajdujesz się na: Strona główna»CV
Kalendarium
CV

Rozwój naukowy

2015 tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, Prezydent RP
2007  profesor stowarzyszony (professeur associé), Senat Université du Québec à Trois-Rivières, Kanada
1999 mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie informatycznych systemów zarządzania, Minister Edukacji Narodowej
1998 tytuł naukowy profesora nauk technicznych, Prezydent RP
1992 doktor habilitowany nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska
1983
doktor nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska
1973-1978             
mgr inż. elektryk, specjalność informatyka, sterowanie i zarządzanie, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska

Stanowiska organizacyjne pełnione w uczelni

2016-obecnie Dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowowschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach
2008-2016    
Dziekan Wydziału Zarządzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
Kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej i Logistyki
2005-2008 Rektor Politechniki Białostockiej
2002-2005 Dziekan Wydziału Zarządzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
2002-obecnie Kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
1998-2002 Kierownik Katedry Informatyki i Logistyki, Instytut Zarzadzania i Marketingu, Politechnika Białostocka
1993-1998 Kierownik Zakładu Informatyki, Sterowania i Zarządzania w Elektroenergetyce, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka

Przebieg pracy zawodowej

2001-obecnie     
profesor zwyczajny, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
2004-2005 profesor zwyczajny, Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku
1999-2001 profesor zwyczajny, Instytut Zarządzania i Marketingu, Politechnika Białostocka
1995-2004 profesor, Wydział Finansów i Informatyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
1993-1997 profesor nadzwyczajny, Wydział Nauk Ścisłych, Akademia Podlaska w Siedlcach
1998-1999 profesor nadzwyczajny, Instytut Zarządzania i Marketingu, Politechnika Białostocka
1993-1998 profesor nadzwyczajny, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka
1983-1993 adiunkt, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka
1983 Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, starszy asystent
1982-1983 Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, asystent


Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych

Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, członek prezydium Komitetu,
członek sekcji kształcenia i rozwoju kadry
(od 2009)

Association of Engineering, Project and Production Management (EPPM)

International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering (od 2013), prezes zarządu

EFFLA – European Forum on Forward Looking Activities, invited member (od 2011)

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, przewodniczący Podlaskiego Oddziału PTZP

IEEE, Technology Management Council, senior member

IIF, International Institute of Forecasters, member

Polskie Towarzystwo Statystyczne, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych, członek

Członek Kapituły Rankingu Szkół Wyższych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”(2008-2010)

Ekspert Komitetu Programowego 7. Programu Ramowego UE w programie CAPACITIES:
Regions of Knowledge (2007-2009)

 

Udział w radach redakcyjnych czasopism naukowych

“Journal of Engineering, Project, and Production Management” (ISSN 2221-6529) – editor

"Engineering Management in Production and Services" (ISSN 2543-6597) - dawniej: „Ekonomia i Zarządzanie” (ISSN 1232-8553) – przewodniczący Rady Naukowej

„Technological and Economic Development of Economy” (ISSN 2029-4913)
członek International Editorial Board

"International Journal of Transport and Logistics” – członek Editorial Board

“Management and Production Engineering Review” (ISSN 2080-8208) – Deputy Editor-in-Chief (2009-2010)

„Zarządzanie Przedsiębiorstwem” (ISSN 1643-4773) – członek Rady Programowej (2005-2010)