Znajdujesz się na: Strona główna»Praca dydaktyczna»Strefa studentów i doktorantów
Kalendarium

Strefa studentów i doktorantów

Terminy seminarium doktoranckiego

16.01.2017 mgr Damian Gębarowski, Komercjalizacja badań naukowych jako efekt współpracy uczelni z przemysłem lotniczym na przykładzie województwa podkarpackiego, cz. 2
19.12.2017 mgr Damian Gębarowski, Komercjalizacja badań naukowych jako efekt współpracy uczelni z przemysłem lotniczym na przykładzie województwa podkarpackiego, cz. 1 
5.12.2017 mgr inż. Marcin Dębkowski, Zastosowanie koncepcji TQM do doskonalenia procesu produkcji w przedsiębiorstwie branży biomedycznej na przykładzie procesu wytwarzania soczewek wewnątrzgałkowych
12.07.2017 mgr inż. Anna Żmijewska, Model biznesu z wykorzystaniem franczyzy produkcyjnej w przedsiębiorstwach piekarsko-cukierniczych sektora MŚP 
20.06.2017

prof. Stanisław Walukiewicz, Wirtualna taśma produkcyjna
mgr inż. Anna Żmijewska, Model biznesu z wykorzystaniem franczyzy produkcyjnej
w przedsiębiorstwach piekarsko-cukierniczych sektora MŚP

30.05.2017 mgr Sylwia Gierej, Koncepcja masowej indywidualizacji produkcji z wykorzystaniem Big Data
14.03.2017 mgr inż. Anna Żmijewska, Metodyka oceny możliwości wykorzystania franczyzy produkcyjnej w przedsiębiorstwa piekarsko - cukierniczych sektora MŚP
20.02.2017 prof. Erwin Pesch, Airport Flight Gate Scheduling
07.12.2016 mgr Aleksandra Gulc, Model doskonalenia jakości usług kurierskich w branży e-commerce
23.11.2016 mgr Joanna Szydło, Kultura narodowa a kultura organizacyjna. Metodologiczne aspekty badania kultur organizacyjnych
14.11.2016 dr Marlena Piekut, Konsumpcja w gospodarstwach domowych
12.10.2016 mgr Julia Siderska, Modelowanie i analiza kapitału społecznego firm informatycznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, cz. 2
05.10.2016 mgr Julia Siderska, Modelowanie i analiza kapitału społecznego firm informatycznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, cz. 1
11.07.2016 mgr Aleksandra Gulc, Pomiar jakości usług kurierskich
07.062016 dr Katarzyna Czerewacz - Filipowicz, Międzynarodowa ekonomiczna integracja na obszarze WNP
24.05.2016 dr Katarzyna Dębkowska, Miary dojrzałości modelu biznesowego
12.04.2016 dr inż. Arkadiusz Jurczuk, Model procesowego rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach transformacji systemowej
15.03.2016 mgr Danuta Szpilko. Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie
26.02.2016 mgr Mateusz Kikolski, Wdrożenie koncepcji QRM w celu podniesienia wydajności procesów produkcyjnych
16.02.2016 mgr Danuta Szpilko. Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie
26.01.2016 mgr Danuta Szpilko. Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie
21.12.2015 mgr Julia Siderska, Ocena modeli neuronowych do analizy kapitału społecznego przedsiębiorstw IT
02.12.2015 dr Katarzyna Dębkowska, Innowacyjne modele biznesowe przedsiębiorstw sektora TSL
01.12.2015 mgr Mateusz Kikolski, Optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy PLM
27.10.2015 dr Krzysztof Stepaniuk, Memy i procesy ewolucyjne w zarządzaniu społecznościami wirtualnymi
20.10.2015 dr inż. Katarzyna Halicka, Referencyjna metodyka prospektywnej analizy technologii - koncepcja i założenia
12.10.2015 mgr inż. Elżbieta Krawczyk - Dembicka, Proces zarządzania technologiami w branży przetwórstwa metali
14.07.2015 mgr inż. Elżbieta Krawczyk - Dembicka, Model zarządzania technologią na przykładzie przemysłu maszynowego
23.06.2015 mgr Mateusz Kikolski, Optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy PLM
02.06.2015 mgr Mateusz Kikolski, Optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy PLM
20.05.2015

mgr Ewelina Tomaszewska, Inteligentny system transportowy a wizerunek miasta

19.05.2015 mgr Justyna Kozłowska, Integracja produktowo-usługowa w strategii przedsiębiorstw (sektora produkcji maszyn i urządzeń)
mgr Dorota Leończuk, Determinanty komponentów zasady 3V w zarządzaniu wydajnością łańcucha dostaw
12.05.2015

lek. med., mgr prawa Nina Andreeva, Organizacja systemu turystyki zdrowotnej na obszarach transgranicznych Polski, Białorusi i Litwy
lek. Wojciech Kulczycki, Nowe formy komunikowania marketingowego w turystyce medycznej

09.04.2015 mgr Alicja Gudanowska, Mapowanie technologii w badaniach foresightowych, cz. 3
07.04.2015 mgr Alicja Gudanowska, Mapowanie technologii w badaniach foresightowych, cz. 2
mgr Joanna Jakuszewicz, Analiza i ocena produtywności jednostek naukowych, cz. 2
31.03.2015

mgr Alicja Gudanowska, Mapowanie technologii w badaniach foresightowych, cz. 1
mgr Joanna Jakuszewicz, Analiza i ocena produtywności jednostek naukowych, cz. 1

24.02.2015 mgr Justyna Kozłowska, Integracja produktowo-usługowa w strategii przedsiębiorstw wytwórczych
14.02.2015 mgr Marta Jarocka, Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych, cz. 3
10.02.2015 mgr Marta Jarocka, Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych, cz. 2
03.02.2015 mgr Marta Jarocka, Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych, cz. 1
27.01.2015 Janina Demianowicz, Zasady redakcji tekstów naukowych
16.12.2014 prof. Romualdas Ginevičius (Vilnius Gediminas Technical University)
09.12.2014 Koncepcja foresightu transportu kolejowego dla PKP Cargo
28.10.2014 dr Łukasz Nazarko, Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa
21.10.2014 dr Hao Wang, Associate Professor, Deputy Dean, School of Management, Ningbo Institute of Technology, Part II
14.10.2014 dr Hao Wang, Associate Professor, Deputy Dean, School of Management, Ningbo Institute of Technology, Part I
07.10.2014 Omówienie harmonogramu roku akademickiego 2014/2015
03.06.2014 mgr Tomasz Kanicki, Zarządzanie ograniczeniami w cyklu życia zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania klasy ERP
27.05.2014
mgr Urszula Ryciuk, Zaufanie w łańcuchach dostaw w budownictwie c.d.
20.05.2014 mgr Urszula Ryciuk, Zaufanie w łańcuchach dostaw w budownictwie
06.05.2014 mgr Dorota Leończuk, Model wspomagania decyzji wyboru przewoźnika w transporcie samochodowym towarów c.d.
08.04.2014 mgr Tomasz Kanicki, Model zarządzania ograniczeniami w cyklu życia zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania klasy ERP c.d.
01.04.2014 mgr Dorota Leończuk, Model wspomagania decyzji wyboru przewoźnika w transporcie samochodowym towarów c.d.
18.03.2014 mgr Dorota Leończuk, Model wspomagania decyzji wyboru przewoźnika w transporcie samochodowym towarów
04.03.2014 prof. Joanna Ejdys, dr K. Halicka, New cluster policies for Central Europe and beyond
12.02.2014 mgr Tomasz Kanicki, Model zarządzania ograniczeniami w cyklu życia zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania klasy ERP
04.02.2014 mgr Urszula Ryciuk, Zaufanie w łańcuchach dostaw w budownictwie – podsumowanie badań
28.01.2014 dr Katarzyna Halicka
17.12.2013 dr Katarzyna Dębkowska
05.11.2013 dr inż. Anna Olszewska, Foresight czy innowacyjność?
29.10.2013 mgr inż. Tomasz Kanicki, Zarządzanie ograniczeniami w cyklu życia zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania klasy ERP
22.10.2013 mgr Katarzyna Wardzińska, Testowanie scenariuszy produkcyjnych w cyfrowym modelu systemu wytwarzania
15.10.2013 dr Artur Czech, Modelowanie i prognozowanie konsumpcji w ujęciu pośrednim z zastosowaniem syntetycznych modeli ekonometrycznych
08.10.2013 harmonogram na nowy rok akademicki
02.07.2013 mgr Joanna Jakuszewicz, mgr inż. Anna Gryko-Nikitin – prezentacja wyników rozpraw doktorskich
04.06.2013 mgr Dorota Leończuk, koncepcja rozprawy doktorskiej
28.05.2013 mgr Urszula Ryciuk, Zaufanie w łańcuchach dostaw w budownictwie – wstępne wyniki badań
21.05.2013 mgr Katarzyna Wardzińska, Efektywne planowanie produkcji w systemach PLM
14.05.2013 mgr Dorota Leończuk, koncepcja rozprawy doktorskiej
30.04.2013 mgr Tomasz Kanicki, koncepcja rozprawy doktorskiej
23.04.2013 dr Jarosław Kilon, Autoprezentacja
16.04.2013 mgr Marta Jarocka, Referencyjna metodyka tworzenia rankingów szkół wyższych z wykorzystaniem WAP
19.03.2013 mgr Katarzyna Kuźmicz, Autoreferat rozprawy doktorskiej cz. 2
15.03.2013 mgr Katarzyna Kuźmicz, Autoreferat rozprawy doktorskiej

 

Materiały dydaktyczne

Prezentacja mgr Katarzyny Wardzińskiej nt. oprogramowania Tecnomatix 
Foresight technologiczny [online]
Rachunek produktywności
   wykład 1  z opcją drukowania
   wykład 2  z opcją drukowania
  
wykład 3  z opcją drukowania
  
wykład 4  z opcją drukowania
   wykład 5  z opcją drukowania
   zadania kolokwium 1 
   zadania kolokwium 2 

Ocena efektywności działania [online]
Prognozowanie i symulacje [online]
Prognozowanie gospodarcze
Społeczeństwo informacyjne
Informatyczne systemy zarządzania
Analiza systemów informatycznych
Metody sztucznej inteligencji

Efektywność działań logistycznych na studiach podyplomowych Logistyka w biznesie:
Wykład 1
Wykład 2

 02.06.2015     mgr Mateusz Kikolski, Optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy PLM
20.05.2015     mgr Ewelina Tomaszewska, Inteligentny system transportowy a wizerunek miasta
19.05.2015     mgr Justyna Kozłowska, Integracja produktowo-usługowa w strategii przedsiębiorstw (sektora produkcji maszyn i urządzeń)
mgr Dorota Leończuk, Determinanty komponentów zasady 3V w zarządzaniu wydajnością łańcucha dostaw
12.05.2015    

lek. med., mgr prawa Nina Andreeva, Organizacja systemu turystyki zdrowotnej na obszarach transgranicznych Polski, Białorusi i Litwy
lek. Wojciech Kulczycki, Nowe formy komunikowania marketingowego w turystyce medycznej
09.04.2015     mgr Alicja Gudanowska, Mapowanie technologii w badaniach foresightowych, cz. 3
07.04.2015     mgr Alicja Gudanowska, Mapowanie technologii w badaniach foresightowych, cz. 2
mgr Joanna Jakuszewicz, Analiza i ocena produtywności jednostek naukowych, cz. 2
31.03.2015    

mgr Alicja Gudanowska, Mapowanie technologii w badaniach foresightowych, cz. 1
mgr Joanna Jakuszewicz, Analiza i ocena produtywności jednostek naukowych, cz. 1
24.02.2015     mgr Justyna Kozłowska, Integracja produktowo-usługowa w strategii przedsiębiorstw wytwórczych
14.02.2015     mgr Marta Jarocka, Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych, cz. 3
10.02.2015     mgr Marta Jarocka, Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych, cz. 2
03.02.2015     mgr Marta Jarocka, Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych, cz. 1
27.01.2015     Janina Demianowicz, Zasady redakcji tekstów naukowych
16.12.2014     prof. Romualdas Ginevičius (Vilnius Gediminas Technical University)
09.12.2014     Koncepcja foresightu transportu kolejowego dla PKP Cargo
28.10.2014     dr Łukasz Nazarko, Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa
21.10.2014     dr Hao Wang, Associate Professor, Deputy Dean, School of Management, Ningbo Institute of Technology, Part II
14.10.2014     dr Hao Wang, Associate Professor, Deputy Dean, School of Management, Ningbo Institute of Technology, Part I
07.10.2014     Omówienie harmonogramu roku akademickiego 2014/2015
03.06.2014     mgr Tomasz Kanicki, Zarządzanie ograniczeniami w cyklu życia zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania klasy ERP
27.05.2014     mgr Urszula Ryciuk, Zaufanie w łańcuchach dostaw w budownictwie c.d.
20.05.2014     mgr Urszula Ryciuk, Zaufanie w łańcuchach dostaw w budownictwie
06.05.2014     mgr Dorota Leończuk, Model wspomagania decyzji wyboru przewoźnika w transporcie samochodowym towarów c.d.
08.04.2014     mgr Tomasz Kanicki, Model zarządzania ograniczeniami w cyklu życia zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania klasy ERP c.d.
01.04.2014     mgr Dorota Leończuk, Model wspomagania decyzji wyboru przewoźnika w transporcie samochodowym towarów c.d.
18.03.2014     mgr Dorota Leończuk, Model wspomagania decyzji wyboru przewoźnika w transporcie samochodowym towarów
04.03.2014     prof. Joanna Ejdys, dr K. Halicka, New cluster policies for Central Europe and beyond
12.02.2014     mgr Tomasz Kanicki, Model zarządzania ograniczeniami w cyklu życia zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania klasy ERP
04.02.2014     mgr Urszula Ryciuk, Zaufanie w łańcuchach dostaw w budownictwie – podsumowanie badań
28.01.2014     dr Katarzyna Halicka
17.12.2013     dr Katarzyna Dębkowska
05.11.2013     dr inż. Anna Olszewska, Foresight czy innowacyjność?
29.10.2013     mgr inż. Tomasz Kanicki, Zarządzanie ograniczeniami w cyklu życia zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania klasy ERP
22.10.2013     mgr Katarzyna Wardzińska, Testowanie scenariuszy produkcyjnych w cyfrowym modelu systemu wytwarzania
15.10.2013     dr Artur Czech, Modelowanie i prognozowanie konsumpcji w ujęciu pośrednim z zastosowaniem syntetycznych modeli ekonometrycznych
08.10.2013     harmonogram na nowy rok akademicki
02.07.2013     mgr Joanna Jakuszewicz, mgr inż. Anna Gryko-Nikitin – prezentacja wyników rozpraw doktorskich
04.06.2013     mgr Dorota Leończuk, koncepcja rozprawy doktorskiej
28.05.2013     mgr Urszula Ryciuk, Zaufanie w łańcuchach dostaw w budownictwie – wstępne wyniki badań
21.05.2013     mgr Katarzyna Wardzińska, Efektywne planowanie produkcji w systemach PLM
14.05.2013     mgr Dorota Leończuk, koncepcja rozprawy doktorskiej
30.04.2013     mgr Tomasz Kanicki, koncepcja rozprawy doktorskiej
23.04.2013     dr Jarosław Kilon, Autoprezentacja
16.04.2013     mgr Marta Jarocka, Referencyjna metodyka tworzenia rankingów szkół wyższych z wykorzystaniem WAP
19.03.2013     mgr Katarzyna Kuźmicz, Autoreferat rozprawy doktorskiej cz. 2
15.03.2013     mgr Katarzyna Kuźmicz, Autoreferat rozprawy doktorskiej