Znajdujesz się na: Strona główna»Praca naukowa»Wystąpienia na konferencjach
Kalendarium

Wystąpienia na konferencjach

Nazarko J., Foresight korporacyjny w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa, XX Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane, 26-28 lutego 2017.

Nazarko J., Foresight w zarządzaniu strategicznym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „120 lat naukowego zarządzania, wnioski dla administracji i gospodarki”, Warszawa KSAP, 16-listopada 2016.

Nazarko J., Kuźmicz K.A., moderowanie dyskusji panelu tematycznego Nowy Jedwabny Szlak – chiński pomysł z polskim wątkiem, III Wschodni Kongres Gospodarczy Białystok, 22 września 2016.

Nazarko J., Kuźmicz K.A., Ejdys J., Czerewacz-Filipowicz K., Nowy Jedwabny Szlak – szansa dla Polski wschodniej? III Wschodni Kongres Gospodarczy, panel tematyczny: Nowy Jedwabny Szlak – chiński pomysł z polskim wątkiem, Białystok, 22 września 2016.

Nazarko J., Chodakowska E., Żur K.K, Models evaluating courier and messenger companies in Poland, [in:] A.E. Gudanowska (ed.), 7th International Conference On Engineering, Project, and Production Management (EPPM2016), Białystok, Poland, September 21–23, 2016, Book of abstracts, Bialystok University of Technology, Białystok 2016, p. 28.

Nazarko J., Kuźmicz K.A., Introduction to the STEEPVL analysis of the New Silk Road initiative, [in:] A.E. Gudanowska (ed.), 7th International Conference On Engineering, Project, and Production Management (EPPM2016), Białystok, Poland, September 21–23, 2016, Book of abstracts, Bialystok University of Technology, Białystok 2016, p. 67.

Nazarko J., Kuźmicz K. A., Czerewacz-Filipowicz K., The New Silk Road – Analysis of the Potential of New Eurasian Transport Corridors, 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, 12-13 May 2016, Vilnius, Lithuania.

Nazarko J., Obchody 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, udział w panelu dyskusyjnym „Wydziały Organizacji/Zarządzania/Ekonomii na uczelniach technicznych w XXI wieku. Wyzwania i zagrożenia”, Łódź, 22 kwietnia 2016.

Nazarko J., Chodakowska E., Analiza porównawcza produktywności sektora budownictwa w krajach europejskich z zastosowaniem metody DEA, XIX Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane, 28 lutego - 1 marca 2016.

Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Nazarko Ł., Future-oriented technology analysis as an instrument of building a technology-driven regional development strategy, konferencja nt. Innowacyjne metody w zarządzaniu, inżynierii produkcji i logistyce, Cieplice 2-4 lutego 2016.

Nazarko J., Chodakowska E., Kuźmicz K., DEA method in the Assessment of EU Countries Railway Systems Technical Efficiency, Contemporary Issues in Business, Management and Education 2015, November 12-13, 2015, Vilnius, Lithuania.

Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko Ł., Olszewska A., Classification of Regional Development Drivers with Use of Structural Analysis, Contemporary Issues in Business, Management and Education 2015, November 12-13, 2015, Vilnius, Lithuania.

Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Nazarko Ł., Kononiuk A., Olszewska A., Enhancement of STEEPVL Method by Factor Analysis in Identification of Key Factors in Foresight Studies, Contemporary Issues in Business, Management and Education 2015, November 12-13, 2015, Vilnius, Lithuania.

Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Magruk A., Nazarko Ł., Skorek A., Innovative Application of SWOT Analysis in Shaping Regional Innovation Policy, Contemporary Issues in Business, Management and Education 2015, November 12-13, 2015, Vilnius, Lithuania.

Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Nazarko Ł., Future-oriented Technology Analysis in the Development of Regional Smart Specialization Strategy, Information and Computer Technologies, Modelling, Control – ICT-MC 2015, 3-5 November 2015, Tbilisi, Georgia.

Nazarko J., Udział w panelu dyskusyjnym: Uczelnie wyższe. Współpraca i komunikacja między nauką a biznesem, Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO, 5-6 października 2015, Katowice.

Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko Ł., Olszewska A., Application of Structural Analysis to Classification of Technology Development Drivers, The 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), 2-4 September 2015, Gold Coast, Australia.

Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Nazarko Ł., Kononiuk A., Olszewska A., Combining STEEPVL and Factor Analysis in Identification of Driving Forces of Technology Development, The 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), 2-4 September 2015, Gold Coast, Australia.

Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Magruk A., Nazarko Ł., Skorek A., Enhancement of SWOT Analysis in the Context of Technology Foresight, The 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), 2-4 September 2015, Gold Coast, Australia.

Nazarko J., Scenario forecasting of the innovation-oriented development of Mazovian enterprises, 33rd International Symposium on Forecasting ISF’2013: Forecasting with Big Data, The International Institute of Forecasting, Seoul 23-26 czerwca 2013 r.

Nazarko J., Foresight innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, 5th International Conference on Managing Enterprise of the Future, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania, Poznań 17-18 czerwca 2013 r.

Nazarko J., Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii – założenia i kierunki, Konferencja zamykająca projekt Foresight Technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania, Kleosin, 14 czerwca 2013 r.

Nazarko J., Studium Delphi w konstrukcji scenariuszy rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, V Konferencja Naukowa: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania, Gdańsk 10-12 czerwca 2013 r.

Nazarko J., „Sen o potędze” czy „Ciemność widzę”?, Konferencja nt. „Przedsiębiorca w morzu informacji. Rola informacji w zarządzaniu zmianą gospodarczą”, ZPWiM, Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa 25 marca 2013 r.

Kononiuk A., Nazarko Ł., Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Glińska U., Gudanowska A., Nanotechnology for Podlaskie 2020, European Foresight Platform, Brief 235, [http://www.foresight-platform.eu] Wiedeń 2013.

Nazarko J., Ejdys J., Kononiuk A., Olszewska A. M., Analiza strukturalna jako metoda klasyfikacji danych w badaniach foresight, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), XXI Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. XXVI Konferencja Taksonomiczna Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 70.

Nazarko J., Ustinovičius L., Metoda DEA w tworzeniu rankingów szkół wyższych, [w:] XXVI Konferencja Taksonomiczna: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, J. Nazarko (red.), J. Ejdys (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 71.

Nazarko J., Podlaska innowacjo, co dalej?, Innowacje 2011, Ranking najbardziej innowacyjnych firm województwa podlaskiego, Białystok, 15 marca 2012 r.

Nazarko J., Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Konferencja promująca otwarcie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 8 marca 2012 r.

Nazarko J., Chodakowska E., Jarocka M., Segmentacja szkół wyższych metodą analizy skupień versus konkurencja technologiczna ustalona metodą DEA – studium komparatywne, [w:] XXV Konferencja Taksonomiczna: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Poznań 2011, s. 40.

Nazarko J., Ejdys J., Przegląd krajowych inicjatyw foresightowych, Konferencja otwierająca projekt „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”, MNiSW, Warszawa 18 listopada 2011 r.

Nazarko J., Ejdys J., NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, [w:] Nanotechnologia.pl: Nano dla zdrowia i urody, Wydarzenie towarzyszące E-MRS 2011 Fall Meeting: book of abstracts, A. Mączka (red.), Warszawa 2011, s. 53.

Nazarko J., Ejdys J., Krawczyk-Dembicka E., Kluczowe nanotechnologie w projekcie "Foresight technologiczny NT FOR Podlaskie 2020 Regionalna Strategia rozwoju nanotechnologii", [w:] NANOTECHNOLOGIA.PL: Nano dla zdrowia i urody: Wydarzenie towarzyszące E-MRS 2011 Fall Meeting: book of abstracts, A. Mączka (red.), Warszawa 2011, s. 12.

Nazarko J., Krawczyk-Dembicka E., Nanomedycyna szansą województwa podlaskiego – wyniki analizy SWOT, [w:] NANOTECHNOLOGIA.PL: Nano dla zdrowia i urody: Wydarzenie towarzyszące E-MRS 2011 Fall Meeting: book of abstracts, A. Mączka (red.), Warszawa 2011, s. 12-13.

Nazarko J., Halicka K., Electric energy prices forecasting on power exchange with the application of artificial neural networks, [in:] 28th International Symposium on Forecasting: ISF'2008, The International Institute of Forecasters, Nice 2008, s. 52.

Nazarko J., Urban J., Komuda M., Kuźmicz K., Szubzda E., Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, [w:] III Konferencja Naukowa: Efektywność źródłem bogactwa narodów: streszczenia referatów i komunikaty, Wydawnictwo FORMAT, Wrocław 2008, s. 57.

Kononiuk A., Magruk A., Nazarko J., The role of Support Group in the Polish National Foresight Programme, [in:] From oracles to dialogue – exploring new ways to explore the future: COST A22, National Technical University of Athens, Athens 2007.

Nazarko J., Kuźmicz K., Urban J., Szubzda E., Basic benchmarking concepts and conditions for their introduction in the corporate and public sector, Symposium on European Benchmarking Initiative in Higher Education, ESMU, Brussels, 8 November 2007.

Nazarko J., Jurczuk A., Przedsiębiorstwo multienergetyczne jako szansa rozwoju gospodarki energetycznej, [w:] III Forum Energetyczne "Lokalne zasoby paliw i energii w gospodarce energetycznej województwa podlaskiego", Białystok 2004.

Referaty w wydawnictwach konferencyjnych

Nazarko J., DEA method in efficiency assessment of public higher education institutions, [in:] Performance Management and Measurement with Data Envelopment Analysis: Proceedings of the 8th International Conference of DEA, A. Emrouznejad, I.H. Osman, A.L. Anouze (eds.), Olayan School of Business, American University of Beirut, Beirut, Lebanon 2010, pp. 177-182.

Skorek, S.V. Blé, G. Anders, J. Nazarko, Monte Carlo Algorithm for Nanoscale Electro-Thermal Optimization, NANOTECH’2007, Santa Clara, California, USA, May 20-24, 2007, (CD-ROM).

Skorek A., Gryko-Nikitin A., Nazarko J., Genetic Algorithm for Nanoscale Electro-Thermal Optimization, INTERPACK’07, The Pacific Rim/International, Intersociety, Electronic Packaging Technical/ Business Conference & Exhibition, Vancouver, British Columbia, Canada, July 8-12, 2007, (CD-ROM).

Skorek A., Blé S.V., Gryko-Nikitin A., Nazarko J., Numerical parallel computation for Nanothermal Management in Nanoelectronics Systems, Canada Nanoscience Nanotechnology Forum, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, June 20, 2007 (CD-ROM).

Skorek, S.V. Blé, A. Gryko-Nikitin, J. Nazarko, Nanothermal Management in Nanoelectronics Systems, Proceedings of the 2007 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Vancouver, British Columbia, Canada, April 22-26, 2007, (CD-ROM).

Nazarko J., Dobrzyński M., Ryciuk U., From road to rail: Polish perspective, [in:] Contemporary research issues in international railway logistics. International Seminar, Lappeenranta University of Technology, Kouvola 2006, pp. 5-19.

Zalewski W., Nazarko J., Jurczuk A., ARIMA models in load modelling with clustering approach, PowerTech IEEE'2005, St. Petersburg, June 27-30, 2005.

Zalewski W., Nazarko J., Jurczuk A., Role of local distributors in development of Multi-Energy Companies, PowerTech IEEE'2005, St. Petersburg, June 27-30, 2005.

Nazarko J., Benchmarking of distribution utilities, [w:] International Discussion Forum "European electricity markets", Publisher House N'Ergo, Bucharest 2004, s. 51-62.

Nazarko J., Jurczuk A., Rola przedsiębiorstw multienergetycznych w procesie rozwoju lokalnego, [w:] Konferencja Naukowo-Techniczna "Współczesna problematyka sieci średnich napięć", Poznań 2004, s. 45-53.

Nazarko J., Jurczuk A., Load curve shaping using DSM options, [in:] Technology evolution for future European electricity markets: International Discussion Forum, London, 2-4 September 2002, The Publisher HOUSE N’Ergo 2003, pp. 109-116.

Nazarko J., Sikorski A., Jurczuk A., Kuzma A., Styczynski Z., BES installation in local energy market, [in:] Technology evolution for future European electricity markets: International Discussion Forum, London, 2-4 September 2002, N’Ergo 2003, pp. 103-107.

Nazarko J., Simulation studies on integrating photovoltaic plants with Egyptian National Utility, [in:] Proceedings of IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002, Yokohama, Japan, 6-10 October 2002, p. 950-953.

Nazarko J., Jurczuk A., Identyfikacja preferencji proefektywnościowych odbiorców z sektora bytowego, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne problemy w elektroenergetyce: APE'01. T.3, Rynki energii i usług systemowych, Gdańsk-Jurata, 6-8 czerwca 2001, s. 231-238.

Nazarko J., Jakuszewicz I., Systemy zarządzania informacją przestrzenną GIS w planowaniu infrastruktury technicznej, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne problemy w elektroenergetyce: APE'01. T.3, Rynki energii i usług systemowych, Gdańsk-Jurata, 6-8 czerwca 2001, s. 29-34.

Nazarko J., Computer-based strategy for fault location and service restoration in electric power distribution systems, Proceedings of the IASTED International Conference: Power and energy systems, Clearwater, November 19-22, 2001, pp. 368-373.

Mosdorf R., Nazarko J., Siemieniuk N., Хаотическое поведение в простой модели управления общим банковским капиталом, III International Conference on Soft Computing and Measurements SCM’2000, St. Petersburg, Russia June 27-30, 2000. pp. 100-103.

Nazarko J., M. El-Saadawi, Economic Evaluation of Integrating Photovoltaic Plants with National Egyptian Utility, Melecon'2000 – 10th Mediterranean Electrotechnical Conference Cyprus, May 29-31, 2000.

Jurczuk A., Nazarko J., Zalewski W., Market research of residential customer preferences. Liberalization and modernization of power systems: Operation and control problems, The International Workshop, Proceedings, Irkutsk, August 1-4, 2000, pp. 46-50.

Nazarko J., Jurczuk A., Residential customer preferences in the DSM programmes, Melecon'2000 – 10th Mediterranean Electrotechnical Conference Cyprus, May 29-31, 2000.

Nazarko J., Poplawski M., Styczynski Z., The Fuzzy Approach to Energy Losses Calculations in Low Voltage Distribution Networks, IEEE Power Engineering Society 2000 Winter Meeting. Singapore, January 23-27, 2000 (CD-ROM).

Nazarko J., Modelling of Electrical Power Distribution Systems by Application of Experimental Design, IEEE Power Engineering Society 2000 Winter Meeting, Singapore, January 23-27, 2000 (CD-ROM).

Nazarko J., Popławski M., Modelowanie rozmyte strat energii w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych, Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, IV Konferencja naukowo-techniczna „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce” SIECI’2000, Wrocław, 5-7 lipca 2000, pp. 393-401.

Nazarko J., Jakuszewicz I., Prognozowanie przestrzennego obciążenia mocą z zastosowaniem zbiorów rozmytych. Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. IV Konferencja naukowo-techniczna „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce” SIECI’2000. Wrocław, 5-7 lipca 2000, pp. 347-352.

Nazarko J., Jurczuk A., Wykorzystanie naturalnych preferencji klientów przy wdrażaniu programów DSM, Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, IV Konferencja naukowo-techniczna „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce” SIECI’2000, Wrocław, 5-7 lipca 2000, pp. 265-272.

Nazarko J., Zalewski W., Cross G., Walbridge A.E., The determination of supply harmonic currents produced my multiple PWM voltage source inverter induction motor drivers: An expert approach, [in:] IEEE Budapest Power Tech’99, Budapest, Hungary, 29 August – 2 September 1999, BPT99-033-06 (CD-ROM).

Halicka K., Jurczuk A., Nazarko J., Styczynski Z. A., Zalewski W., Estimating Peak Load of Distribution Transformers, [in:] Leistungselektronik und Intelligente Bewegungssteuerungen, Magdeburg, Germany, 24-25 Marz 1999, pp. 87-92.

Nazarko J., Styczynski Z., Popławski M., Fuzzy Model for Energy Losses Calculation in Low Voltage Distribution Networks, [in:] The International Conference on Intelligent System Application to Power Systems ISAP’99, Rio de Janeiro, Brazil, April 4-8, 1999, pp. 397-401.

Nazarko J., Styczynski Z., Application of Statistical And Neural Approaches to the Daily Load Profiles Modelling in Power Distribution Systems, [in:] 1999 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition. New Orleans, LA, April 11-16, 1999. pp. 320-325.

Nazarko J., Siemieniuk N., Mosdorf R., Fractal Analysis of Polish Stock Market Behaviour, [in:] 1999 Advanced Simulation Technologies Conference. Computer Simulation in Business, San Diego, CA, April 11-15, 1999, s. 155-159.

Nazarko J., Zalewski W., Broadwater R., The Stochastic Properties of the Process of Load Variation, Third IASTED International Conference on Power Systems PES’99. Las Vegas, USA, November 8-10, 1999, pp. 262-266.

Mosdorf R., Nazarko J., Siemieniuk N., Educating in Informatics and Econometrics at the Higher School of Finance and Management in Bialystok, [in:] International Conference on Computer Based Experiments, Learning and Teaching COMBELET’99. Szklarska Poręba, 28 September – 1 October 1999, s. 241-246.

Mosdorf R., Nazarko J., Siemieniuk N., Basic algorithms of fractal analysis in Economy, [in:] International Conference on Computer Based Experiments, Learning and Teaching COMBELET’99. Szklarska Poręba,  28 September – 1 October 1999, s. 59-64.

Herlender K., Nazarko J., Styczynski Z., Zastosowanie zasobników energii w warunkach decentralizacji rynku energii elektrycznej, [w:] Aktualne problemy w elektroenergetyce. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa APE’99, Gdańsk-Jurata, 9-11 czerwca 1999. Vol. V, s. 153-160.