Znajdujesz się na: Strona główna»Praca naukowa
Kalendarium
Praca naukowa
  • K. Halicka, J. Godlewska, Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD, "Economics and Management", 1/2013, s. 19-29. W. Zalewski, Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych, "Economics and Management", 4/2010, s. 123-134. K. Wardzińska, Stochastyczna analiza graniczna – przegląd zastosowań, "Economics and Management", 4/2012, s. 195-202. W. Zalewski, Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej, "Economics and Management", 4/2011, s. 195-202. M. Jarocka,...
  • J. Ejdys, L. Ustinovičius, J. Stankevičienė, Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy – interdisciplinarity in science, "Journal of Business Economins and Mangement", Vol. 16(1), 2015, pp. 261-274. V.P. Chatlani, D.J. Tylavsky, D.C. Montgomery, M. Dyer, Statistical properties of diversity factors for probabilistic loading of distribution transformers, Power Symposium, 2007. NAPS '07. 39th North American, 30 September - 2 October 2007. M. Sun, I. Konstantelos, G. Strbac, Analysis of...
  • Zarządzanie wydajnością w łańcuchu dostaw (SCPM) w zakresie parametrów określonych formułą 3V. Implikacje dla zarządzania informacją, 2015-2017Grant NCN DEC-2014/13/B/HS4/03293Konsorcjum: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (koordynator) i Politechnika BiałostockaJ. Nazarko – kierownik projektu ze strony Politechniki Białostockiej Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników, 2011-2015Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoProjekt badawczy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, koordynator:...
  • dr Joanna Jakuszewicz, Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych, 2015, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania dr Alicja Gudanowska, Mapowanie technologii w badaniach foresightowych, 2015, Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny dr Marta Jarocka, Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych, 2015, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii dr Urszula Ryciuk, Zarządzanie zaufaniem międzyorganizacyjnym w łańcuchach dostaw...
  • Cytowania Google Scholar  Wydawnictwa książkowe, monografie Nazarko J., Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K. J., Król J., Sarnowski M., Dębkowska K., Ejdys J., Gudanowska A. E., Halicka K., Kilon J., Kononiuk A., Nazarko Ł., Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych, praca zbiorowa  pod redakcją P. Radziszewskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, 124 s. Kononiuk A., Nazarko J., Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości,...
  • Nazarko J., Foresight korporacyjny w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa, XX Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane, 26-28 lutego 2017. Nazarko J., Foresight w zarządzaniu strategicznym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „120 lat naukowego zarządzania, wnioski dla administracji i gospodarki”, Warszawa KSAP, 16-listopada 2016. Nazarko J., Kuźmicz K.A., moderowanie dyskusji panelu tematycznego Nowy Jedwabny Szlak – chiński pomysł z polskim wątkiem, III Wschodni Kongres Gospodarczy...