Znajdujesz się na: Strona główna»Praca naukowa»Promotorstwo w przewodach doktorskich
Kalendarium

Promotorstwo w przewodach doktorskich

dr Joanna Jakuszewicz, Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych, 2015, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

dr Alicja Gudanowska, Mapowanie technologii w badaniach foresightowych, 2015, Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

dr Marta Jarocka, Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych, 2015, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

dr Urszula Ryciuk, Zarządzanie zaufaniem międzyorganizacyjnym w łańcuchach dostaw w budownictwie, 2014, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

dr Katarzyna A. Kuźmicz, Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią, 2013, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

dr Ewa Chodakowska, Ocena efektywności działania szkół gimnazjalnych metodą Data Envelopment Analysis na przykładzie powiatu grodzkiego Białystok, 2012, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

dr Andrzej Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego, 2012, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

dr Anna Kononiuk, Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości (na przykładzie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”), 2011,  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

dr inż. Piotr Filipkowski, Zarządzanie relacjami kupujący-sprzedający na rynkach elektronicznych z zastosowaniem technologii agentowych, 2011, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

dr inż. Katarzyna Halicka, Skuteczność prognozowania w zarządzaniu transakcjami na giełdzie energii, 2007, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

dr Andrzej Pawluczuk, Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w ujęciu regionalnym, 2007,  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

dr inż. Ireneusz Jakuszewicz, Prognozowanie przestrzennego obciążenia mocą elektryczną jako element zarządzania terenami zurbanizowanymi, 2003,  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

dr inż. Arkadiusz Jurczuk, Zarządzanie popytem na energię elektryczną na rynku lokalnym w okresie transformacji, 2001, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

dr inż. Mirosław Popławski, Estymacja strat energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych niskiego napięcia, 1998, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

dr inż. Wojciech M. Zalewski, Modelowanie obciążeń szczytowych miejskich stacji transformatorowych SN/nn z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych, 1997, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Magdi Mohamed Ali El-Saadawi, A method for economic operation of hydro-thermal and photovoltaic systems. Optymalizacja pracy skojarzonych systemów hydrotermicznych i fotoelektrycznych, 1997, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Nabeel I.A. Tawalbeh, Load Estimation in Electric Power Distribution Networks, 1997, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Promotorstwo prac dyplomowych

Wykaz prac dyplomowych w Bibliotece Politechniki Białostockiej