Znajdujesz się na: Strona główna»Praca naukowa»Projekty badawcze
Kalendarium

Projekty badawcze

Zarządzanie wydajnością w łańcuchu dostaw (SCPM) w zakresie parametrów określonych formułą 3V. Implikacje dla zarządzania informacją, 2015-2017
Grant NCN DEC-2014/13/B/HS4/03293
Konsorcjum: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (koordynator) i Politechnika Białostocka
J. Nazarko – kierownik projektu ze strony Politechniki Białostockiej

Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników, 2011-2015
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Projekt badawczy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
koordynator: Główny Instytut Górnictwa , nr umowy POIG.01.01.01-00-001/08,
J. Nazarko – koordynator naukowy ze strony Politechniki Białostockiej

Analiza rynku nanometali w Polsce, 2012
Instytut Badań i Analizy VIVADE Sp. z o.o.
Zleceniodawca Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Projekt badawczy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG.01.0301-00-015/08
J. Nazarko – koordynator badań

NBP Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej, 2012
XXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 116/2012
Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej
J. Nazarko – koordynator projektu

Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 2011-2014
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, nr umowy 501E/1080/1125
Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
J. Nazarko – koordynator zadania badawczego: Sformułowanie przewidywanych potrzeb i wymagań oraz określenie kierunków rozwoju materiałów i<>technologii do stosowania w perspektywie około 30 lat w budownictwie drogowym i mostowym

Badania typu foresight w obszarze innowacyjność mazowieckich przedsiębiorstw, 2011-2013
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, nr umowy 02/11/2011/MCIG,
Projekt: Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej
finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
J. Nazarko – koordynator badań

Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią, 2011-2013
Grant NCN 2011/01/N/HS4/05606 (dla młodych pracowników nauki)
 Politechnika Białostocka
J. Nazarko – promotor w projekcie

Opracowanie metodyki mapowania technologii na potrzeby badań foresightowych, 2011-2013
Grant NCN 2011/01/N/HS4/05607 (dla młodych pracowników nauki)
Politechnika Białostocka
J. Nazarko – promotor w projekcie

Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości w badaniach foresightowych, 2011-2013
Grant NCN N N115 419440
Politechnika Białostocka
J. Nazarko – kierownik projektu

Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych, 2010-2013
Grant NCN N N111 530140 (promotorski)
Politechnika Białostocka
J. Nazarko – kierownik projektu

Rail Baltica Growth Corridor (RBGC), 2010-2013
Grant UE z Programu „Baltic Sea Region Programme 2007-2013”
koordynator: City of Helsinki, nr umowy #47,
J. Nazarko – koordynator projektu ze strony Politechniki Białostockiej

Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego, 2010-2012
Grant NCN N N115 157239 (promotorski)
Politechnika Białostocka
J. Nazarko – kierownik projektu

Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych, 2010-2013
Grant NCN N N115 294138 (promotorski)
Politechnika Białostocka
J. Nazarko – kierownik projektu

Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, 2009-2013
Zleceniodawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Projekt badawczy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
koordynator: Politechnika Białostocka, nr umowy UDA-POIG.01.01.01-20-024/08-00
J. Nazarko - koordynator projektu

Career Development in Higher Education Management, 2008-2009
Grant German Ministry of Education and Research 125-02333-1/1
koordynator: Centrum fűr Hochschulentwicklung (CHE)
J. Nazarko – national correspondent

Benchmarking w szkolnictwie wyższym, 2006-2011
Projekt Fundacji Rektorów Polskich
J. Nazarko – członek Komitetu Sterującego

Narodowy Program Foresight POLSKA2020, 2006-2008
projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
koordynator Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
J. Nazarko – członek Komitetu Sterującego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

European Benchmarking Initiative (EBI I). Benchmarking in European Higher Education, 2006-2008
Grant UE z Programu Soctrates, 200-1470/001-001 SO2-81AWB
koordynator: European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU)
J. Nazarko – ekspert ds. benchmarkingu, wykładowca

Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w ujęciu regionalnym, 2004-2006
Grant KBN 1 H02D 094 27 (promotorski)
Politechnika Białostocka, 2004-2006
J. Nazarko – kierownik projektu

Zastosowanie metody wnioskowania rozmytego do modelowania obciążeń elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych, 2003-2005
Grant KBN 8 T10B 002 25
Politechnika Białostocka
J. Nazarko – kierownik projektu

Analiza ekonomiczno-techniczna stosowania zasobników energii elektrycznej na lokalnym rynku energii elektrycznej, 2001-2002
Grant KBN 8 T10B 014 21
Politechnika Białostocka
J. Nazarko – kierownik projektu

Efektywność programów DSM na lokalnym rynku energii elektrycznej, 1999-2000
Grant KBN 8 T10B 030 16
Politechnika Białostocka
J. Nazarko – kierownik projektu