Znajdujesz się na: Strona główna»Praca naukowa»Publikacje
Kalendarium

Publikacje

Cytowania Google Scholar 

Wydawnictwa książkowe, monografie

Nazarko J., Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K. J., Król J., Sarnowski M., Dębkowska K., Ejdys J., Gudanowska A. E., Halicka K., Kilon J., Kononiuk A., Nazarko Ł., Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych, praca zbiorowa  pod redakcją P. Radziszewskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, 124 s.

Kononiuk A., Nazarko J., Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 220 s.

Nazarko J., Brzostowski N., Ejdys J., Glińska E., Gudanowska A., Halicka K., Kononiuk A., Kowalewska A., Krawczyk-Dembicka E., Łojkowski W., Nazarko Ł., Urban W., Paszkowski J., Pawluczuk A., Skorek A., Wasiluk A., Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, Rozprawy Naukowe Nr 246, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Politechnika Białostocka, Białystok 2013, 133 s.

Nazarko J., Gudanowska A., Kononiuk A., Glińska E., Glińska U., Ejdys J., Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, 112 s.

Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Olszewska A., Gudanowska A., Krawczyk-Dembicka E., Nazarko Ł., Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, 190 s.

Nazarko J., Dębowska K., Ejdys J., Gudanowska A., Krawczyk-Dembicka E., Kurzydłowski K., Leończuk D., Lewandowska M., Łojkowski W., Magruk A., Olszewska A., Skorek A., Widelska U., Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, 105 s.

Nazarko J., Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, ZPWiM, Warszawa 2013, 138 s.

Nazarko J., Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, ZPWiM, Warszawa 2013, 122 s.

Nazarko J., Ejdys J., Kononiuk J., Gudanowska A., Magruk A., Nazarko Ł., Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, red. nauk. J. Nazarko, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012, 185 s.

Nazarko J., Dębkowska K., Ejdys J., Glińska E., Halicka K., Kononiuk A., Olszewska A., Gudanowska A., Magruk A., Nazarko Ł., Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie2020: regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, red. nauk. J. Nazarko, J. Ejdys, Rozprawy Naukowe Nr 218, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011, 74 s. 

Nazarko J., Wnorowski H., Ejdys J., Kononiuk A., Olszewska A., Gudanowska A., Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim, red. nauk. J. Nazarko, H. Wnorowski, A. Kononiuk, Rozprawy Naukowe Nr 215, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011, 68 s.

Nazarko J., Dobrzański G., Ejdys J., Glińska E., Kononiuk A., Kowalewska A., Nazarko Ł., Pawluczuk A., Olszewska A., Urban W., Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, red. nauk. J. Nazarko, Z. Kędzior, Rozprawy Naukowe Nr 204, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, 239 s.

Vught F. van, Brandenburg U., Burquel N., Carr D., Federkeil G., Kuźmicz K., Nazarko J., Rafael J., Sadlak J., Urban J., Wells P., Westerheijden D., A practical guide: Benchmarking in European Higher Education, European Centre for Strategic Management of Universities, Brussels 2008, 96 s.

Chodakowska E., Chrabołowska J., Filipkowski P., Halicka K., Jakuszewicz I., Jurczuk A., Nazarko J., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. III. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych, red. nauk. J. Nazarko, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, 119 s.

Chodakowska E., Chrabołowska J., Filipkowski P., Halicka K., Jakuszewicz I., Jurczuk A., Nazarko J., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. II. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych, red. nauk. J. Nazarko, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004, 63 s.

Chodakowska E., Chrabołowska J., Filipkowski P., Halicka K., Jakuszewicz I., Jurczuk A., Nazarko J., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. I. Wprowadzenie do metodyki prognozowania, red. nauk. J. Nazarko, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004, 55 s.

Nazarko J., Modeling of electrical power distribution systems, Bialystok Technical University Publisher, Bialystok 1993, 68 pp.

Nazarko J., Estymacja stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych, Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe nr 9, Białystok 1991, 111 s.

Redakcja monografii, książek i prac zbiorowych

Kašparova E. (red. nauk.), Najdenova L. I. (red. nauk.), Nazarko J. (red. nauk.), Novyje podchody v èkonomike i upravlenii, Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", Praha 2013, 262 s.

Nazarko J. (red. nauk.), Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, Rozprawy Naukowe Nr 246, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Politechnika Białostocka, Białystok 2013, 133 s.

Nazarko J. (red. nauk.), Magruk A. (red. nauk.), Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, 105 s.

Nazarko J. (ed.), Engineering, Project, and Production Management: Optimizing Performance in Risky Economic Environments, "Journal of Engineering, Project, and Production Management", 2013, 3(2), 56. 

Nazarko J. (red. nauk.), Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012, 185 s.

Nazarko J. (red. nauk.), Ejdys J. (red. nauk.), Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, XXI Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, XXVI Konferencja Taksonomiczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, 116 s.

Nazarko J. (red. nauk.), Ejdys J. (red. nauk.), Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie2020: regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej: Rozprawy Naukowe Nr 2018, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011, 74 s.

Nazarko J. (red. nauk.), Wnorowski H. (red. nauk.), Kononiuk A. (red. nauk.), Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim, Rozprawy Naukowe Nr 215, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011, 68 s.

Nazarko J. (red. nauk.), Kędzior Z. (red. nauk.), Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Rozprawy Naukowe Nr 204, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, 239 s.

Kucęba R. (red. nauk.), Nazarko J. (red. nauk.), Logistyczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, 231 s.

Nazarko J. (red. nauk.), Kiełtyka L. (red. nauk.), Narzędzia informatyczne w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Difin, Warszawa 2008, 256 s.

Kowalczewski W. (red. nauk.), Nazarko J. (red. nauk.), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006, 216 s.

Kiełtyka L. (red. nauk.), Nazarko J. (red. nauk.), Metody i procesy usprawniania zarządzania przedsiębiorstwem, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006, 256 s.

Nazarko J. (red. nauk.), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. III Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, 119 s.

Kiełtyka L. (red. nauk.), Nazarko J. (red. nauk.) Technologie informatyczne i prognozowanie w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, 285 s.

Jajuga K. (red. nauk.), Nazarko J. (red. nauk.), Klasyfikacja i analiza danych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, 141 s.

Nazarko J. (red. nauk.), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. II. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004, 63 s.

Nazarko J. (red. nauk.), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. I. Wprowadzenie do metodyki prognozowania, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004, 55 s.

Rozdziały w wydawnictwach zbiorowych

Nazarko J., Orłowski C., Sarzyński A., Karatzas K., Katsifarakis N., Adaptation of an ANN-Based Air Quality Forecasting Model to a New Application Area, in: Advanced Topics in Intelligent Information and Database Systems, D. Król, N. T. Nguyen, K. Shirai (Eds.), Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 710, Springer 2017, pp. 479-488.

Nazarko J., Ejdys J, Nazarko Ł., Halicka K., Foresight application for transport sector, in: Clean Mobility and Intelligent Systems, M. Fiorini, J-C. Lin (eds), The Institution of Engineering and Technology, 2015, pp. 379-402.

Nazarko J., Kuźmicz K.A., Typology, Grouping and Classification in Higher Education, [w:] Financing and Deregulation in Higher Education, J. Woźnicki (ed.), Polish Rectors Foundation, Warszawa 2013, s. 89-102.

Kuźmicz K.A., Nazarko J., Międzynarodowy przegląd dobrych praktyk z zakresu elastyczności systemu kształcenia, [w:] Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego Wybrane problemy, J. Woźnicki (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, s. 109-127.

Nazarko J., Urban J., Dobrzyński M., Ryciuk U., Jarocka M., Kuźmicz K. A., Polish Interviews, [in:] M. Laisi, V. Henttu, O-P. Hilmola (eds.), Enhancing Accessibility of Rail Baltica Influence Area: Standpoints of Public Sector, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta 2011, pp. 70-79.

Nazarko J., Kuźmicz K., Szubzda  E., Urban J., Analiza oceny parametrycznej z perspektywy benchmarkingu, [w:] Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, J. Woźnicki (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 49-64.

Nazarko J., Kuźmicz K., Szubzda E., Urban J., Ogólna koncepcja benchmarkingu i jego stosowalność w szkolnictwie wyższym, [w:] Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, J. Woźnicki (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 16-32.

Nazarko J., Jakuszewicz I., Urban J., Metoda DEA w analizie jednostek produkcyjnych, [w:] Narzędzia informatyczne w zarządzaniu i inżynierii produkcji, J. Nazarko (red.), L. Kiełtyka (red.), Difin, Warszawa 2008, s. 34-43.

Nazarko J., Kuźmicz K., Szubzda  E., Urban J., Basic benchmarking concepts and conditions for their introduction in the corporate and public sectors, [w:] Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce, J. Woźnicki (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s. 212-228.

Nazarko J., Kuźmicz K., Szubzda  E., Urban J., Analiza oceny parametrycznej z perspektywy benchmarkingu, [w:] Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce, J. Woźnicki (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s. 212-228.

Nazarko J., Kuźmicz K., Szubzda  E., Urban J., Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym, [w:] Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce, J. Woźnicki (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s. 40-54.

Nazarko J., Pawluczuk A., Postrzeganie gospodarki opartej na wiedzy w centrach transferu technologii oraz w parkach technologicznych, [w:] Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, K. Piech (red.), E. Skrzypek (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 185-200.

Kowalczewski W., Nazarko J., Przegląd stosowanych instrumentów zarządzania, [w:] W. Kowalczewski (red), J. Nazarko (red.), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006, s. 15-39.

Nazarko J., Dobrzyński M., Ryciuk U., Trust modelling in supply chain management, [in:] Value Adding Role of Logistics in Northern Europe, O-P. Hilmola (ed.), Lappeenranta University of Technology, Research Report, Vol. 183, CD-ROM, Kouvola, 2007
Jakuszewicz I., Kononiuk A., Magruk A., Nazarko J., Inicjatywy foresight w Polsce i na świecie, [w:] L. Kiełtyka (red.), Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, Difin, Warszawa 2006.

Jakuszewicz I., Kononiuk A., Magruk A., Nazarko J., Internet jako narzędzie wspomagające realizację Narodowego Programu Foresight, [w:] L. Kiełtyka (red.), Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, Difin, Warszawa 2006.

Jakuszewicz I., Kononiuk A., Magruk A., Nazarko J., Rola metody delfickiej w procesie foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych, [w:] Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, L. Kiełtyka (red.), Difin, Warszawa 2006, s. 131-137.

Nazarko J., Dobrzyński M., Zrównoważony rozwój – podejście holistyczne, [w:] Uwarunkowania ochrony środowiska: aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, E.K. Czech (red.), Difin, Warszawa 2006, s. 15-28.

Czerniawska M., Nazarko J., Rybaczuk M., Czy stajemy się "indywidualistyczni"? Analiza porównawcza systemów wartości studentów polskich i rosyjskich, [w:] Kultura, gospodarka, kształcenie: Wybrane problemy państw Europy Środkowo-Wschodniej w dobie globalizacji, Z. Tomczonek (red.), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2006, s. 49-58.

Chodakowska E., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko J., Prognozowanie cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii SA z wykorzystaniem modeli ARIMA, [w:] Technologie informatyczne i prognozowanie w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, L. Kiełtyka (red.), J. Nazarko (red.), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 140-158.

Chodakowska E., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko J., Zastosowanie modeli klasy GARCH do prognozowania cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A., [w:] Technologie informatyczne i prognozowanie w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, L. Kiełtyka (red.), J. Nazarko (red.), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 159-171.

Chodakowska E., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko J., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A., [w:] Technologie informatyczne i prognozowanie  zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, L. Kiełtyka (red.), J. Nazarko (red.), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 235-244.

Jurczuk A., Nazarko J., Rybaczuk M., Zalewski W., Analiza ryzyka inwestycyjnego w procesie planowania rozwoju sieci przesyłowych, [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Wybrane zagadnienia, K. Jajuga (red.), J. Nazarko (red.),Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 113-127.

Nazarko J., Dobrzyński M., Narzędzia modelowania łańcuchów dostaw, [w:] Multimedia w biznesie i edukacji, L. Kiełtyka (red.), t.1, Fundacja "Współczesne Zarządzanie", Białystok 2005, s. 60-67.

Jurczuk A., Nazarko J., Role of multi-utilities in development of energy market, [w:] New World Order: Economic, Social, and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium, S. Rudolf (red.), Vol. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 619-625.

Nazarko J., Pawluczuk A., Diagnoza stanu gospodarki opartej na wiedzy w regionach Polski w świetle metod Carla Dalhmana, [w:] Zarządzanie: teraźniejszość i przyszłość, Z. Tomczonek (red.), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004, s. 162-174.

Nazarko J., Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej – dzieje najnowsze, [w:] Zarządzanie: teraźniejszość i przyszłość, Z. Tomczonek (red.), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004, s. 18-22.

Łucki Z., Soliński B., Wiernek M., Nazarko J., Jurczuk A., Halicka K., Integracja polskiego sektora energetycznego z europejskim rynkiem energii, [w:] Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej: handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia), M. Dudek (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, s. 347-360.

Nazarko J., Dziekoński K., Internet as a groundwork of economic networks, [in:] Computer Information Systems and Industrial Management Applications, K. Saeed, R. Mosdorf, Z. Sosnowski, O-P. Hilmola (eds.), Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003, pp. 301-307.

Chrabołowska J., Nazarko J., Prognozowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego typu cash & carry, [w:] Zarządzanie Finansami 2001, N. Siemieniuk (red.), WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2002, s. 99-108.

Nazarko J., Dziekoński K., E-finanse – nowy świat usług finansowych, [w:] Zarządzanie Finansami 2001, N. Siemieniuk (red.), WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2002, s. 73-84.

Mosdorf R., Nazarko J., Siemieniuk N., Symulacja wybranych procesów ekonomicznych z zastosowaniem teorii chaosu deterministycznego, [w:] Zarządzanie Finansami 2001, N. Siemieniuk (red.), WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2002, s. 109-118.

Nazarko J., Nazarko Ł., Informacja i technologie informatyczne w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Przedsiębiorstwo w okresie kształtowania zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwa Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 2001, s. 53-67.

Nazarko J., Jezierski W., Zalewski W., Halicka K., Формирование образа фирмы с помощью современых информационных технологий, Сборник научных трудов „Качество информационных услуг”, О.В. Голосов, А. Л. Денисовa (ред.), Издательство ТГТУ, Тамбов 2000, c. 128-131. 

Artykuły w czasopismach naukowych

Nazarko J., Radziszewski P., Vilutiene T., Dębkowska K., Ejdys J., Gudanowska A., Halicka K., Kilon J., Kononiuk A., Kowalski K. J., Król J. B., Nazarko Ł., Sarnowski M., Future Trends in Road Pavement Technologies Development in the Context of Environmental Protection, „The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering” 2016, Vol. 11(2), p. 160-168.

Nazarko J., Kuźmicz K., Czerewacz-Filipowicz K., Polska na Nowym Jedwabnym Szlaku, „Transport Manager” 2016, Nr 2, s. 42-47.

Radziszewski P., Nazarko J., Król J., Kowalski K.J., Sarnowski M., Prognozowanie rozwoju technologii drogowych na podstawie metody delfickiej – wybrane zagadnienia, "Budownictwo i Architektura", Vol. 13(4), 2014, s. 215-223.

Nazarko J., Šaparauskas J., Application of DEA method in efficiency evaluation of public higher education institutions, “Technological and Economic Development of Economy”, 2014, Vol. 20, No 1, pp. 1-20.

Jajuga K., Nazarko J., Walesiak M., Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", "Przegląd Statystyczny", 2013, T. 60, z. 1, s. 121-142.

Nazarko J., Engineering, Project and Production Management: Optimizing Performance in Risky Economic Environments, "Journal of Engineering, Project, and Production Management", 2013, Vol. 3, nr 2, p. 56.

Nazarko J., Kononiuk A., The critical analysis of scenario construction in the Polish foresight initiatives, “Technological and Economic Development of Economy”, 2013, Vol. 19(3), pp. 510-532.

Nazarko J., Glinska U., Kononiuk A., Nazarko L., Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis, „International Journal of Foresight and Innovation Policy” 2013, Vol. 9, No. 1, s. 19-38.

Nazarko J., Chodakowska E., Jarocka M., Segmentacja szkół wyższych metodą analizy skupień versus konkurencja technologiczna ustalona metodą DEA – studium komparatywne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Taksonomia” 2012, nr 242, s. 163-172.

Nazarko J., Kształtowanie polityki proinnowacyjnej regionu np. Forsightu technologicznego NT FOR Podlaskie 2020, „Optimum – Studia Ekonomiczne” 2011, nr 2, s. 241-251.

Nazarko J., Urban J., Projekt Rail Baltica Growth Corridor w rozwoju usług logistycznych, „Ekonomia i Zarządzanie” 2010, t. 2, nr 4, s. 73-81.

Nazarko J., Kuźmicz K.A., Urban J., Benchmarking szansą na poprawę pozycji konkurencyjnej polskich uczelni, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2009, nr 2, s. 60-72.

Nazarko J., Kuźmicz K.A., Szubzda-Prutis E., Urban J., The General Concept of Benchmarking and Its Application in Higher Education in Europe, “Higher Education in Europe” 2009, Vol. 34, Issue 3&4, pp. 497-510.

Nazarko J., Kuźmicz K., Urban J., Benchmarking szansą poprawy pozycji konkurencyjnej polskich uczelni, „Sprawy Nauki” 2009, nr 8-9/148, s. 31-40.

Nazarko J., Kuźmicz K., Szubzda-Prutis E., Urban J., Analiza oceny parametrycznej z perspektywy benchmarkingu, „Sprawy Nauki” 2009, nr 1/142, Warszawa, s. 34-44.

Nazarko J., Urban J., Komuda M., Kuźmicz K., Szubzda E., Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2008, nr 4, s. 89-105.

Nazarko J., Urban J., Sensitivity of DEA models to measurement errors, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AI, Informatica” 2007, Vol. 7, s. 101-106.

Rybaczuk M., Nazarko J., Czerniawska M., Graficzna prezentacja struktury empirycznych danych wielowymiarowych: opis i zastosowanie metody, „Przegląd Psychologiczny” 2007, t. 50, nr 3, s. 329-334.

Nazarko J., Rybaczuk M., Jurczuk A., Wpływ poziomu zakłóceń losowych na możliwość identyfikacji modeli ARIMA dla niestacjonarnych szeregów czasowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Taksonomia” 2006, nr 13, s. 175-185.

Czerniawska M., Nazarko J., Rybaczuk M., Metody graficzne w analizach porównawczych systemów wartości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, „Taksonomia” 2005, nr 12, s. 238-292.

Chodakowska E., Nazarko J., Worobiej A., Modele MARIMA w prognozowaniu cen energii na Towarowej Giełdzie Energii S.A., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, „Taksonomia” 2005, nr 12, s. 142-150.

Nazarko J., Jurczuk A., Rola przedsiębiorstw multienergetycznych w procesie rozwoju lokalnego, „Wiadomości Elektrotechniczne” 2005, nr 1, s. 16-20.

Nazarko J., Rybaczuk M., Jurczuk A., Wpływ poziomu zakłóceń losowych na możliwość identyfikacji modeli ARIMA, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, „Taksonomia” 2005, nr 12, s. 238-247.

Nazarko J., Chrabołowska J., Benchmarking w ocenie efektywności krajowych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, „Taksonomia” 2005, nr 12, s. 38-47.

Nazarko J., Chrabołowska J., Rybaczuk M., Zastosowanie wielosezonowego modelu ARIMA w prognozowaniu obciążeń mocą elektryczną, „Taksonomia” 2004, nr 11, s. 173-182.

Chrabołowska J., Nazarko J., Rybaczuk M., Benchmarking w ocenie efektywności kosztowej przedsiębiorstw energetycznych, „Taksonomia” 2004, nr 11, s. 338-347.

Nazarko J., Chrabołowska J., Rybaczuk M., Czynniki warunkujące kondycję i sprawność funkcjonowania spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, „Taksonomia” 2004, nr 11, s. 328-337.

Chrabołowska J., Nazarko J., Modele ARIMA w prognozowaniu sprzedaży, „Kwartalnik AGH Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne” 2003, t. 48, z. 3, s. 791-804.

Halicka K., Jurczuk A., Nazarko J., Zarządzanie portfelem zakupów na rynku dnia następnego, „Kwartalnik AGH Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne” 2003, t. 48, z. 4, s. 111-122.

Nazarko J., Rybaczuk M., Analiza strat energii elektrycznej w sektorze dystrybucji w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, „Taksonomia” 2003, nr 10, s. 320-331.

Nazarko J., Rybaczuk M., Orłowska M., Graficzna ocena fizyko-chemicznego zróżnicowania zbiorników wodnych „Zielonych Płuc Polski”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, „Taksonomia” 2003, nr 10, s. 309-319.

Chrabołowska J., Nazarko J., Zastosowanie modeli ARIMA w prognozowaniu przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa cash&carry, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, „Taksonomia” 2003, nr 10, s. 222-232.

Chrabołowska J., Nazarko J., Zależność między wybranymi cechami absolwentów szkół średnich a wynikami dydaktyki w szkole wyższej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, „Taksonomia” 2002, nr 9, s. 63-70.

Nazarko J., Jakuszewicz I., GIS jako baza zintegrowanego systemu informatycznego dla elektro-energetyki, „Automatyka Elektroenergetyczna” 2001, nr 4, s. 14-18.

Mosdorf R., Nazarko J., Siemieniuk N., Analiza właściwości fraktalnych polskiego rynku kapitałowego, „Przegląd Statystyczny” 2001, nr 1/2, s. 71-85.

Nazarko J., Zalewski W., The Fuzzy Regression Approach to Peak Load Estimation in Power Distribution Systems, „IEEE Transactions on Power Systems” 1999, Vol. 14, No. 3, pp. 809-814.

Cross G., Walbridge A., Nazarko J., Protection Relay Setting Design in Industrial Distribution Systems: the Development of an Expert System Approach, “Archiwum Energetyki“, 1997, Nr 3-4, pp. 1-15.

Broadwater R., Sargent A., Yarali A., Shaalan H., Nazarko J., Estimating Substation Peaks from Load Research Data, “IEEE Transactions on Power Delivery”, Vol. 12, No. 1, January 1997. pp. 451-456.

Nazarko J., Zalewski W., The Application of the Fuzzy Set Theory to Power Distribution System Calculations, “Archiwum Energetyki“ 1996, Nr 1-2. pp. 23-33.

Nazarko J., Jurczuk A., Aspekty ekonomiczne i ekologiczne wdrażania zarządzania zapotrzebowaniem na energię elektryczną, ”Archiwum Energetyki“, 1996, Nr 3-4, s. 1-27.

Charytoniuk W., Nazarko J., An Application of Compound Probability Distributions to Electric Load Modeling, “Stochastic Analysis and Applications, International Journal” (USA), No 1, 1994, pp. 31-40.

Sargent A., Broadwater R.P., Thompson J.C., Nazarko J., Estimation of Diversity and KWHR to Peak KW Factors from Load Research Data, “IEEE Transactions on Power Systems”, Vol. 9, No. 3, August 1994, pp. 1450-1456.

Kujszczyk S., Nazarko J., Charytoniuk W., Wyznaczanie obciążeń elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia, „Przegląd Elektrotechniczny”, Nr 11, 1993, s. 250-253.

Charytoniuk W., Nazarko J., Expressing Uncertainty in Electric Loads Models: Probabilistic Approach, “Scientific Journal Bialystok University of Technology, Electricity”, 1992, No 11, pp. 127-134.

Kujszczyk S., Nazarko J., Zadania sterowania w czasie rzeczywistym pracą elektroenergetycznych sieci rozdzielczych, ”Energetyka”, 1989, Nr 2, s. 40-43.

Kujszczyk S., Nazarko J., Optymalizacja procesu lokalizacji odcinkowej uszkodzeń w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych średniego napięcia, „Archiwum Elektrotechniki“, 1985, Z. 3/4, s. 546-556.

Kujszczyk S., Nazarko J., Model matematyczny procesu lokalizacji odcinkowej uszkodzeń w elektro-energetycznych sieciach rozdzielczych średniego napięcia, „Archiwum Elektrotechniki“, 1985, Z. 1/2,. s. 143-150.

Kujszczyk S., Gryko J., Nazarko J., Dobór nastawień regulatorów napięcia transformatorów w sieciach rozdzielczych, „Archiwum Elektrotechniki“, 1984, Z 3/4, s. 405-414.

Referaty w wydawnictwach konferencyjnych

Nazarko J., Dzienis L., Kuźmicz K., Wang H., Polishing talents for the New Silk Road initiative, The International Academic Conference On The New Silk Road Connectivity Symposium, 5-6 November 2016, Chongqing, China, Conference Proceedings, Chongqing Jiaotong University, pp. 155-161.

Nazarko J., Kuźmicz K. A., Czerewacz-Filipowicz K., The New Silk Road – Analysis of the Potential of New Eurasian Transport Corridors, Proceedings of 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, 12-13 May 2016, Vilnius, Lithuania, VGTU Press.

Nazarko J., Chodakowska E., Measuring productivity of construction industry in Europe with Data Envelopment, 15th German-Lithuanian-Polish Colloquium and Meeting of EURO working group OR in Sustainable Development and Civil Engineering “Innovative Solutions in Civil Engineering and Management”, 19-21 June 2015, Poznan, Poland, „Procedia Engineering” 2015, Vol. 122, pp. 204-212.

Nazarko J., Radziszewski R., Dębkowska K., Ejdys J., Gudanowska A., Halicka K., Kilon J., Kononiuk A., Kowalski K. J., Król J. B., Nazarko Ł., Michał Sarnowski, Vilutienė T., Foresight Study of Road Pavement Technologies, 15th German-Lithuanian-Polish Colloquium and Meeting of EURO working group OR in Sustainable Development and Civil Engineering “Innovative Solutions in Civil Engineering and Management”, 19-21 June 2015, Poznan, Poland, „Procedia Engineering” 2015, Vol. 122, pp. 129-136.

Nazarko J., Scenario forecasting of the innovation-oriented development of Mazovian enterprises, [in:] 33rd International Symposium on Forecasting ISF’2013: Forecasting with Big Data, The International Institute of Forecasting, Seoul 2013, s. 148.

Nazarko J., Studium Delphi w konstrukcji scenariuszy rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, [w:] V Konferencja Naukowa: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania, Gdańsk 2013, s. 21-22.

Nazarko J., DEA method in efficiency assessment of public higher education institutions, [in:] Performance Management and Measurement with Data Envelopment Analysis: Proceedings of the 8th International Conference of DEA, A. Emrouznejad, I.H. Osman, A.L. Anouze (eds.), Olayan School of Business, American University of Beirut, Beirut, Lebanon 2010, pp. 177-182.

Skorek, S.V. Blé, G. Anders, J. Nazarko, Monte Carlo Algorithm for Nanoscale Electro-Thermal Optimization, NANOTECH’2007, Santa Clara, California, USA, May 20-24, 2007, (CD-ROM).

Skorek A., Gryko-Nikitin A., Nazarko J., Genetic Algorithm for Nanoscale Electro-Thermal Optimization, INTERPACK’07, The Pacific Rim/International, Intersociety, Electronic Packaging Technical/ Business Conference & Exhibition, Vancouver, British Columbia, Canada, July 8-12, 2007, (CD-ROM).

Skorek A., Blé S.V., Gryko-Nikitin A., Nazarko J., Numerical parallel computation for Nanothermal Management in Nanoelectronics Systems, Canada Nanoscience Nanotechnology Forum, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, June 20, 2007 (CD-ROM).

Skorek, S.V. Blé, A. Gryko-Nikitin, J. Nazarko, Nanothermal Management in Nanoelectronics Systems, Proceedings of the 2007 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Vancouver, British Columbia, Canada, April 22-26, 2007, (CD-ROM).

Nazarko J., Dobrzyński M., Ryciuk U., From road to rail: Polish perspective, [in:] Contemporary research issues in international railway logistics. International Seminar, Lappeenranta University of Technology, Kouvola 2006, pp. 5-19.

Zalewski W., Nazarko J., Jurczuk A., ARIMA models in load modelling with clustering approach, PowerTech IEEE'2005, St. Petersburg, June 27-30, 2005.

Zalewski W., Nazarko J., Jurczuk A., Role of local distributors in development of Multi-Energy Companies, PowerTech IEEE'2005, St. Petersburg, June 27-30, 2005.

Nazarko J., Benchmarking of distribution utilities, [w:] International Discussion Forum "European electricity markets", Publisher House N'Ergo, Bucharest 2004, s. 51-62.

Nazarko J., Jurczuk A., Rola przedsiębiorstw multienergetycznych w procesie rozwoju lokalnego, [w:] Konferencja Naukowo-Techniczna "Współczesna problematyka sieci średnich napięć", Poznań 2004, s. 45-53.

Nazarko J., Jurczuk A., Load curve shaping using DSM options, [in:] Technology evolution for future European electricity markets: International Discussion Forum, London, 2-4 September 2002, The Publisher HOUSE N’Ergo 2003, pp. 109-116.

Nazarko J., Rybaczuk M., Comparative study on electric energy losses in Polish distribution sector, [in:] Power and Energy Systems, Proceedings of the 3rd IASTED International Conference, 3-5 September 2003, Marbella, Spain, pp. 510-515.

Nazarko J., Sikorski A., Jurczuk A., Kuzma A., Styczynski Z., BES installation in local energy market, [in:] Technology evolution for future European electricity markets, International Discussion Forum, London, 2-4 September 2002, N’Ergo 2003, pp. 103-107.

Nazarko J., Simulation studies on integrating photovoltaic plants with Egyptian National Utility, [in:] Proceedings of IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002, Yokohama, Japan, 6-10 October 2002, p. 950-953.

Nazarko J., Jurczuk A., Identyfikacja preferencji proefektywnościowych odbiorców z sektora bytowego, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne problemy w elektroenergetyce: APE'01. T.3, Rynki energii i usług systemowych, Gdańsk-Jurata, 6-8 czerwca 2001, s. 231-238.

Nazarko J., Jakuszewicz I., Systemy zarządzania informacją przestrzenną GIS w planowaniu infrastruktury technicznej. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne problemy w elektroenergetyce: APE'01. T.3: Rynki energii i usług systemowych, Gdańsk-Jurata, 6-8 czerwca 2001, s. 29-34.

Nazarko J., Computer-based strategy for fault location and service restoration in electric power distribution systems, Proceedings of the IASTED International Conference: Power and energy systems, Clearwater, November 19-22, 2001, pp. 368-373.

Mosdorf R., Nazarko J., Siemieniuk N., Хаотическое поведение в простой модели управления общим банковским капиталом, III International Conference on Soft Computing and Measurements SCM’2000, St. Petersburg, Russia June 27-30, 2000, pp. 100-103.

Nazarko J., M. El-Saadawi, Economic Evaluation of Integrating Photovoltaic Plants with National Egyptian Utility, Melecon'2000 – 10th Mediterranean Electrotechnical Conference Cyprus, May 29-31, 2000.

Jurczuk A., Nazarko J., Zalewski W., Market research of residential customer preferences, Liberalization and modernization of power systems, Operation and control problems, The International Workshop: Proceedings, Irkutsk, August 1-4, 2000, pp. 46-50.

Nazarko J., Jurczuk A., Residential customer preferences in the DSM programmes, Melecon'2000 10th Mediterranean Electrotechnical Conference Cyprus, May 29-31, 2000.

Nazarko J., Poplawski M., Styczynski Z., The Fuzzy Approach to Energy Losses Calculations in Low Voltage Distribution Networks, IEEE Power Engineering Society 2000 Winter Meeting, Singapore, January 23-27, 2000 (CD-ROM).

Nazarko J., Modelling of Electrical Power Distribution Systems by Application of Experimental Design, IEEE Power Engineering Society 2000 Winter Meeting, Singapore, January 23-27, 2000 (CD-ROM).

Nazarko J., Popławski M., Modelowanie rozmyte strat energii w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych, Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, IV Konferencja naukowo-techniczna „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce” SIECI’2000, Wrocław, 5-7 lipca 2000, pp. 393-401.

Nazarko J., Jakuszewicz I., Prognozowanie przestrzennego obciążenia mocą z zastosowaniem zbiorów rozmytych, Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, IV Konferencja naukowo-techniczna „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce” SIECI’2000, Wrocław, 5-7 lipca 2000, s. 347-352.

Nazarko J., Jurczuk A., Wykorzystanie naturalnych preferencji klientów przy wdrażaniu programów DSM, Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, IV Konferencja naukowo-techniczna „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce” SIECI’2000, Wrocław, 5-7 lipca 2000, s. 265-272.

Nazarko J., Jakuszewicz I., Prognozowanie kierunków rozwoju aglomeracji miejskich z zastosowaniem wnioskowania rozmytego, IV Krajowa Konferencja Naukowa nt. Sztuczna inteligencja SzI-15'2000 (badania, zastosowania, rozwój): materiały pokonferencyjne, Siedlce-Warszawa, 27-28 września 2000, s. 75-80.

Nazarko J., Popławski M., Zalewski W., Modelowanie rozmyte w obliczeniach sieci elektroenergetycznych, IV Krajowa Konferencja Naukowa nt. Sztuczna inteligencja SzI-15'2000 (badania, zastosowania, rozwój): materiały pokonferencyjne, Siedlce-Warszawa, 27-28 września 2000, s. 67-74.