Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Regionalny foresight gospodarczy – nowa monografia
Kalendarium
18-03-2013

Regionalny foresight gospodarczy – nowa monografia

Ukazała się seria publikacji z zakresu regionalnego foresightu gospodarczego. Jest to podsumowanie pilotażowych badań foresight wykonanych na potrzeby projektu "Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej" realizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Jest to pierwsze badanie foresightowe tego typu w Polsce przeprowadzone przez organizację pozarządową.

Seria monoraficzna wydana przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013, prezentuje cztery tytuły:
J. Nazarko, Metodologia i instrumentarium badawcze.
J. Nazarko, Scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw.
J. Ejdys, Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego.
K. Dębkowska, Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego.

Pierwsza monografia ma charakter metodyczny, a pozostałe prezentują wyniki badań w trzech tytułowych obszarach. Autorzy monografii pełnili funkcje koordynatorów badań w przypisanych obszarach tematycznych w projekcie. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, szczególnie osób biorących udział w kształtowaniu polityki gospodarczej  (w tym strategii rozwoju i strategii innowacji województw), przedsiębiorców oraz menedżerów różnego szczebla. Ze względu na oryginalny charakter treści, monografie mogą stanowić interesującą literaturę dla pracowników naukowych oraz studentów.

Monografie mojego autorstwa dostępne są w wersji pdf w dziale Publikacje