Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Podlaskie inteligentne inaczej
Kalendarium
03-02-2015

Podlaskie inteligentne inaczej

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprezentował dokument Program rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015-2020+ opracowany przez firmę „GEOPROFIT Wojciech Dziemianowicz” z Warszawy. Jako „inteligentne specjalizacje”, które – w mniemaniu twórców dokumentu i Zarządu Województwa Podlaskiego – mają być, poprzez ich wsparcie środkami unijnymi, podstawą do przyspieszonego rozwoju gospodarczo-społecznego województwa podlaskiego, wskazano:

  • sektor rolno-spożywczy;
  • usługi medyczne oraz nauki o życiu;
  • ekoinnowacje, nauki o środowisku;
  • przemysł maszynowy.

Zatwierdzony dokument wskazuje, że władze województwa podlaskiego w ogóle nie rozumieją ani nagłaśnianej, ani ukrytej istoty inteligentnych specjalizacji i zagrożeń, jakie ta koncepcja stwarza dla regionów o niskim stopniu rozwoju. Niestety, już na etapie prac nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego zabrakło woli rzetelnej, merytorycznej dyskusji z podlaskimi zespołami naukowymi, które krytycznie oceniały założenia przyjęte w strategii (vide mój komentarz z 16-07-2015 r. ). Poza komentarzem pozostaje fakt, że zignorowano przy tym obszerne studia naukowe dotyczące przyszłościowych kierunków rozwoju województwa wykonane na Politechnice Białostockiej, a będące efektem współpracy wielu ekspertów wywodzących się z licznych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych (vide „Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu”, a zadowolono się zachowawczymi, sztampowymi opracowaniami kilku zewnętrznych „wyroczni”. O słabości przyjętej strategii najlepiej świadczy fakt, że jej główne założenia posypały się już po pół roku. Jej twórcom wyraźnie zabrakło zdolności do antycypacyjnej analizy strategicznej procesów rozwojowych w szerszym horyzoncie.

Przyjęta koncepcja inteligentnych (sic!) specjalizacji oznacza pozostawienie województwa w starych, wytartych koleinach rozwojowych, które nie tylko nie zdołały wyprowadzić województwa podlaskiego z obszaru określanego stygmatyzująco jako „Polska B”, ale doprowadziły do zwiększenia rozstępu rozwojowego względem innych regionów Polski i Europy.

Swoją ocenę dotychczasowego rozwoju województwa podlaskiego i planowanych kierunków jego rozwoju przedstawiłem w sposób popularno-naukowy w wykładzie inauguracyjnym na Politechnice Białostockiej (vide „Wykład inauguracyjny na Politechnice Białostockiej 4 października 2013 r.”. Niestety, po półtora roku zakrzyknąć tylko mogę „Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę!”.

Nie trzeba być wielkim wizjonerem, aby przewidzieć skutki przyjętej przez Zarząd Województwa polityki rozwojowej (sic!) w kolejnych latach. Luka rozwojowa pomiędzy województwem podlaskim a resztą kraju będzie dalej nieuchronnie się pogłębiała! Podlaskie inteligentne inaczej! Nie wiadomo czy śmiać się, czy płakać…