Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności» Podlaskie nieloty
Kalendarium
15-01-2014

Podlaskie nieloty

Zarząd województwa podlaskiego wykreślił budowę lotniska z Regionalnego Programu Operacyjnego

Wieloletnie zaniedbania uzasadnia się bliżej nieokreślonymi wynikami konsultacji społecznych. A jeszcze niedawno, w przyjętej 9 września 2013 roku „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020” zarząd województwa szumnie ogłaszał: „Ważnym zadaniem jest budowa lotniska regionalnego, o parametrach dopasowanych do rzeczywistych potrzeb i możliwości regionu, które włączy województwo w międzynarodowy system transportu powietrznego, poprzez połączenia z europejskimi węzłami lotniczymi” (str. 48). Projekt strategii też ponoć był szeroko konsultowany społecznie.

Decyzja o rezygnacji z budowy lotniska wspiera moje przewidywania (co stwierdzam bez żadnej satysfakcji), że władze regionalne prowadzą województwo po ścieżce wiodącej ku pogłębianiu luki rozwojowej . Podjęta decyzja o zaniechaniu budowy lotniska właściwie burzy dwa filary strategii rozwoju województwa: dostępność i otwartość.

Co znaczy brak lotniska w regionie (mieście) dla jego rozwoju dobitnie świadczy fragment korespondencji z partnerami zagranicznymi na temat podjęcia współpracy w ramach programu EU „Horyzont 2020”:
"The major problem is that Bialystok is not a direct fly city for pretending to act as European Lighthouse."

Nic dodać, nic ująć. Na drogę torba i kij.