Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Wizyta w Chinach
Kalendarium
06-05-2017

Wizyta w Chinach

W dniach 21-26 kwietnia 2017 roku wraz dr Katarzyną Kuźmicz oraz dr Urszulą Ryciuk przebywałem w Chinach. Celem wizyty był udział w pierwszym corocznym „Forum of Central Eastern Europe Logistics Park. The opportunity and prospect of China-Central Eastern Europe trade logistics with 'one belt one road' initiative” oraz rozmowy z władzami uniwersytetu Zhejiang University Ningbo Institute of Technology i władzami miasta Ningbo o dalszym rozwoju współpracy z Politechniką Białostocką oraz województwem podlaskim.

Spotkaliśmy się również z Rektorem Zhajiang University Ningbo Institute of Technology prof. JIN Weiliang. Na spotkaniu Rektor wyraził satysfakcję z dotychczasowych osiągnięć wspólnego Instytutu, szczególnie z organizowanej już cyklicznie szkoły letniej logistyki. Na spotkaniu omówiliśmy priorytety dalszej współpracy, głównie w obszarze badań naukowych. Z dużym zainteresowaniem spotkała się skierowana m.in. do studentów chińskich oferta kształcenia w języku angielskim na Wydziale Zarządzania w ramach projektu LogMan. Prof. JIN Weiliang zasugerował, aby forum logistyczne miało charakter cykliczny i odbywało się naprzemiennie w Chinach i w Polsce.

W trakcie wizyty w Ningbo odbyło się również spotkanie robocze zarządu Instytutu z polskiej i chińskiej strony. Wspólnie z Profesorem Hao Wang podpisaliśmy program wykonawczy do umowy o współpracy pomiędzy uczelniami dotyczący organizacji szkół letnich w lipcu tego roku. Omówiliśmy również kwestie wymiany kadry naukowej w ramach wspólnego Instytutu. W kolejnym roku akademickim prof. Hao Wang, Dyrektor Instytutu ze strony ZJUNIT, będzie gościł na WZ PB jako profesor wizytujący. Prof. Hao Wang poprowadzi zajęcia z zakresu planowania i organizacji transportu, modelowania i optymalizacji systemów transportowych oraz doskonalenia łańcucha dostaw. Będzie to stanowiło dużą korzyść dla studentów, a także stworzy podstawy do rozwoju wspólnych chińsko-polskich badań naukowych pracowników Instytutu.

W trakcie Forum delegaci z Politechniki Białostockiej wygłosili dwa referaty jako keynote speech. Dr Katarzyna Kuźmicz przedstawiła referat pt. The New Silk Road - Eastern-European perspective oraz dr Urszula Ryciuk Model of information management in supply chain.

Zdjęcia z uroczystości w dziale Galeria.