Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Powołanie do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Kalendarium
01-12-2016

Powołanie do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Decyzją z dnia 30 listopada 2016 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał mnie na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2016-2020.


Rada NCBiR jest ciałem doradczym i opiniotwórczym. Wypowiada się m.in. w sprawach proponowanych zadań badawczych i warunków konkursów. Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem Centrum. Opiniuje również roczny plan finansowy, plan działalności Centrum oraz sprawozdania Dyrektora nt. działalności Centrum.

W skład Rady wchodzi 30 osób (10 wskazanych przez środowiska naukowe, 10 wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe oraz 10 przedstawicieli administracji państwowej). Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy jej składu. Pierwsze posiedzenie Rady NCBR w nowym składzie osobowym odbędzie się 21 grudnia 2016 r.

Powołanie do Rady NCBiR