Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Promocja doktorska dr. Andrzeja Magruka
Kalendarium
22-05-2013

Promocja doktorska dr. Andrzeja Magruka

22 maja 2013 r. na Politechnice Poznańskiej odbyła się uroczysta promocja doktorska i habilitacyjna. Uroczystość miała miejsce podczas posiedzenia Senatu Politechniki Poznańskiej. Ceremonię prowadził JM Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski wraz z prorektorami i dziekanami wydziałów. Dyplomy habilitacyjne odebrało 21 doktorów habilitowanych, a  dyplomy doktorskie 75 doktorów. Wśród nich znalazł się dr Andrzej Magruk, który pod moim promotorstwem uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Autoreferat rozprawy doktorskiej 

Zdjęcia z uroczystości w dziale Galeria