Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»CNK PB Podlaską Marką Roku!
Kalendarium
26-04-2013

CNK PB Podlaską Marką Roku!

Cieszy mnie bardzo docenienie Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej i obdarzenie go mianem Podlaskiej Marki Roku. Jako Rektor Politechniki Białostockiej w latach 2005-2008 byłem głównym inicjatorem i współautorem koncepcji projektu centrum (przełomowej inwestycji w historii uczelni). Między innymi dzięki moim staraniom, przy ogromnym zaangażowaniu ówczesnego prorektora prof. dr hab. inż. Piotra Radziszewskiego, pozyskane zostały środki na jego realizację. Pragnąc, aby był to obiekt nie tylko użyteczny, ale i piękny, ogłosiłem też ogólnopolski konkurs na projekt architektoniczny centrum. Jego efekty możemy dzisiaj wszyscy podziwiać. Celem CNK PB jest aktywny udział uczelni w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionu w wyniku podniesienia jakości kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych sposobów nauczania oraz polepszenia stanu infrastruktury dydaktycznej. Zasadniczą ideą centrum jest zwiększenie umiędzynarodowienia i  otwartości kształcenia na Politechnice Białostockiej poprzez szerokie korzystanie z różnych form kształcenia zdalnego.

Fotografie z Otwarcia CNK PB w Galerii