Znajdujesz się na: Strona główna»Archiwum»Powołanie do Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
Kalendarium

Powołanie do Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

13 września 2011 r. w Pałacyku Gościnnym odbyła się uroczystość, podczas której Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski przekazał akty powołania członkom Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Do uczestnictwa w pracach Rady został powołany zespół ekspercki, liczący 14 osób, składający się z przedstawicieli: środowiska naukowego - 9 osób, reprezentujących białostockie uczelnie wyższe oraz środowiska biznesowego – 5 osób, reprezentujących zrzeszenia lokalnych przedsiębiorców oraz instytucję wspierania przedsiębiorczości.

Do zadań Rady należy wyrażanie stanowisk i opinii oraz doradztwo w zakresie zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju Parku, w tym dotyczących:

  • tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną,
  • kreowania efektywnych powiązań pomiędzy nauką i  biznesem,
  • ustalania zasad i regulacji dotyczących naboru użytkowników Parku,
  • wniosków aplikacyjnych składanych przez potencjalnych użytkowników Parku,
  • określania zakresu specjalistycznych usług doradczych i okołobiznesowych dla przedsiębiorców,
  • zakresu świadczenia usług badawczo-rozwojowych w Parku,
  • zasad funkcjonowania laboratoriów Parku oraz doboru sprzętu specjalistycznego

Rada składa się z 14 ekspertów – przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego i gospodarczego.
Imienny skład Rady:
    prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Politechnika Białostocka,
    Elżbieta Fogiel – Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu,
    dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz – Uniwersytet w Białymstoku,
    prof. dr hab. Adam Krętowski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
    dr hab. inż. Marek Krętowski – Politechnika Białostocka,
    prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – Politechnika Białostocka,
    dr hab. Marek Proniewski – Uniwersytet w Białymstoku,
    Marek Sakowicz – Podlaski Klub Biznesu,
    prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn – Politechnika Białostocka,
    prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
    dr inż. Bartosz Sokół – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
    dr hab. Krzysztof Szymański – Uniwersytet w Białymstoku,
    Zdzisław Wilczko – Izba Przemysłowo-Handlowa,
    dr inż. Wojciech Winogrodzki – Podlaski Związek Pracodawców.

Rada została powołana 13 września 2011 r. przez Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Dyrektora Parku z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Więcej informacji na stronie internetowej PNT www.bpnt.bialystok.pl