Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Obrona doktoratu mgr Katarzyny Anny Kuźmicz
Kalendarium
21-03-2013

Obrona doktoratu mgr Katarzyny Anny Kuźmicz

W dniu 21 marca 2013 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr Katarzyny Anny Kuźmicz, która pod moim promotorstwem przygotowała rozprawę doktorską pt. Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią.

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Jerzy Bieliński, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i prof. dr hab. inż. Mirosława Lasek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podstawie oceny przedstawionej rozprawy doktorskiej, zdanych egzaminów doktorskich oraz publicznej obrony doktoratu, Komisja Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich jednomyślnie poparła wniosek do Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o nadanie mgr Katarzynie Annie Kuźmicz stopnia naukowego doktora, jednocześnie wnioskując o wyróżnienie.

W tym samym dniu Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu tajnym nadała mgr Katarzynie Annie Kuźmicz stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, równocześnie nagradzając Ją wyróżnieniem.

Dr Katarzyna Anna Kuźmicz jest asystentem w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Autoreferat rozprawy doktorskiej