Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»XVIII Konferencja „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”
Kalendarium
03-03-2015

XVIII Konferencja „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”

W dniach 1-3 marca 2015 roku odbyła się w Zakopanem XVIII Konferencja „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”. Głównym organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją we współpracy z Komitetem Inżynierii Produkcji PAN.

Wśród uczestników konferencji silną reprezentację stanowili pracownicy Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Na forum konferencji przedstawili oni następujące referaty:

  • dr inż. Katarzyna Halicka – Prospektywna analiza technologii;
  • dr inż. Anna M. Olszewska – Analiza zależności pomiędzy zachowaniami projakościowymi a wdrożonymi innowacjami w przedsiębiorstwach Podlasia;
  • dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. – Klasyfikacja kryteriów oceny technologii w procesie zarządzania technologiami;
  • prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – Regionalny foresight innowacyjności przedsiębiorstw – studium przypadku województwa mazowieckiego;
  • mgr Justyna Kozłowska – Integracja produktowo-usługowa w strategii przedsiębiorstw wytwórczych;
  • mgr Alicja Gudanowska – Tworzenie mapy wiedzy opartej na tematyce projektów badawczo-rozwojowych na przykładzie województwa podlaskiego.

Wszystkie wystąpienia spotkały się z ożywionym zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyła dyskusja wywiązująca się po wygłoszeniu każdego z referatów.

Program konferencji  .