Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku logistyka (studia inżynierskie)
Kalendarium
17-07-2013

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku logistyka (studia inżynierskie)

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, decyzją Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku logistyka (studia inżynierskie).

Uruchomienie nowego kierunku kształcenia jest wynikiem otwartości Wydziału Zarządzania na zachodzące zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni. Powodują one konieczność silniejszego powiązania uczelni z gospodarką. Nowy kierunek jest efektem dostosowywania programów kształcenia do wymogów rynku pracy, tak aby absolwenci zostali wyposażeni w niezbędne umiejętności (w szczególności praktyczne, nabywane przede wszystkim w ramach programów stażowych) potrzebne w przyszłej pracy. Służyć temu będzie współorganizowanie i realizacja studiów w ścisłej współpracy z pracodawcami. Umiejętności i wiedza inżynierska będą wspomagane wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk o zarządzaniu.

Studia oferują gruntową wiedzę z zakresu funkcjonowania różnych działów i rodzajów transportu. Zapewniają poznanie wszystkich aspektów transportu międzynarodowego i spedycji, m.in. regulacje transportu na poziomie ONZ i Unii Europejskiej, systemy komunikacyjne i logistyczne innych krajów oraz najnowsze trendy rozwoju branży w Europie i na świecie. Absolwent kierunku logistyka zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze inżynierskim – ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, a także umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi zgodnie z zasadami działalności logistycznej podmiotów gospodarczych.

Logistyka jest obecnie najpopularniejszym kierunkiem studiów na Politechnice Białostockiej.

Decyzja MNiSW w sprawie nadania uprawnień Decyzja MNiSW w sprawie nadania uprawnień losityka inżynierska