Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Powołanie International Society for Manufacturing, Services and Management Engineering
Kalendarium
10-12-2013

Powołanie International Society for Manufacturing, Services and Management Engineering

W dniu 10-12-2013 roku odbyło się w Białymstoku zebranie założycielskie stowarzyszenia o nazwie International Society for Manufacturing, Services and Management Engineering. Członkami założycielami stowarzyszenia jest grupa pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, których zainteresowania naukowe i dydaktyczne lokują się w obrębie inżynierii zarządzania, produkcji i usług.

Idea powołania stowarzyszenia ISMSME wyrosła z potrzeby rozwijania zróżnicowanych form działalności badawczej, wydawniczej i popularyzatorskiej w światowej przestrzeni naukowej. ISMSME będzie tworzyło międzynarodową platformę integracji i wymiany wiedzy w dynamicznie rozwijającym się obszarze inżynierii zarządzania, produkcji i usług.

Zebranie założycielskie powołało pierwszy zarząd ISMSME w składzie:
1.    Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – przewodniczący
2.    Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. PB – wiceprzewodnicząca
3.    Dr inż. Katarzyna Halicka – skarbnik
4.    Dr inż. Ireneusz Jakuszewicz – członek zarządu
5.    Mgr Julia Siderska – członek zarządu

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do współpracy.