Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Powołanie IEEE Poland Section Technology Management Council Chapter
Kalendarium
21-11-2013

Powołanie IEEE Poland Section Technology Management Council Chapter

Władze IEEE, największego międzynarodowego stowarzyszenia zawodowego o zasięgu globalnym, zaakceptowały powołanie polskiego oddziału IEEE Technology Management Council. Inicjatorami powołania oddziału była grupa pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Misją IEEE Technology Management Council (TMC) jest tworzenie, gromadzenie i dystrybucja wiedzy przydatnej dla osób zaangażowanych w zarządzanie technologiami, innowacjami, przedsiębiorczością i biznesem. Działalność TMC obejmuje swoim zainteresowaniem między innymi następujące zagadnienia nauki i praktyki zarządzania:

•    zarządzanie technologiami i strategia organizacyjna;
•    polityka oceny, rozwoju i transferu technologii;
•    zarządzanie projektami;
•    zarządzanie badanami, rozwojem i projektowaniem produktów i usług;
•    innowacyjność i przedsiębiorczość;
•    rola i współdziałanie naukowców, inżynierów i menedżerów w osiąganiu celów organizacji;
•    edukacja w zakresie zarządzania inżynierią, technologiami iinnowacjami;
•    ekonomika wynalazczości, innowacyjności i aplikacji nowych technologii;
•    wpływ zarządzania inżynierią, technologiami i innowacjami na społeczeństwo.

IEEE Technology Management Council jest m.in. wydawcą renomowanego czasopisma naukowego „The Transactions on Engineering Management” oraz czasopisma przeznaczonego dla praktyków „The Engineering Management Review”, a także organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „IEEE International Technology Management Conference”.

Miło mi poinformować, że zostałem pierwszym przewodniczącym (Chapter Chair) IEEE Poland Section Technology Management Council Chapter.

Więcej informacji na temat IEEE Technology Management Council