Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Spot promujący wyniki projektu „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”
Kalendarium
22-11-2013

Spot promujący wyniki projektu „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”

Uprzejmie zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu promującego wyniki projektu „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”.

Projekt «NT FOR Podlaskie 2020» realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Instytucją wdrażającą był Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Projekt wykonywany był w latach 2009-2013pod moim kierownictwem merytorycznym przez zespól naukowców z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz ekspertów zewnętrznych z wielu instytucji krajowych i zagranicznych. Ogółem w realizację projektu zaangażowanych było ponad 160 ekspertów.

Główną przesłanką projektu była koncepcja oparcia strategii rozwoju województwa na logice sprzężenia nadążnego, wytyczającego trajektorię rozwoju, która nie naśladuje innych, ale zmierza w kierunku, gdzie znajdą się w przyszłości liderzy. Projekt foresightu technologicznego «NT FOR Podlaskie 2020» jest próbą promowania przełomowych technologii w sytuacji, gdy rozwój tradycyjnych branż  nie powoduje przyspieszenia rozwoju regionu.

Zasadniczym efektem badawczym projektu jest projekcja podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 r. Dodatkowo, w wyniku realizacji projektu opracowano scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego ukierunkowanego na wykorzystanie nanotechnologii, dokonano Identyfikacji priorytetowych nanotechnologii zorientowanych na rozwoju województwa podlaskiego oraz wskazano kluczowe dla rozwoju województwa podlaskiego trajektorie naukowo-badawcze w zakresie nanotechnologii. Wyniki prac zawarto w 7 opublikowanych monografiach oraz 41 opracowaniach.

Więcej informacji o projekcie «NT FOR Podlaskie 2020» na stronie internetowej projektu