Znajdujesz się na: Strona główna»Praca naukowa»cytowania2
Kalendarium

cytowania2

J. Ejdys, L. Ustinovičius, J. Stankevičienė, Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy – interdisciplinarity in science, "Journal of Business Economins and Mangement", Vol. 16(1), 2015, pp. 261-274.

V.P. Chatlani, D.J. Tylavsky, D.C. Montgomery, M. Dyer, Statistical properties of diversity factors for probabilistic loading of distribution transformers, Power Symposium, 2007. NAPS '07. 39th North American, 30 September - 2 October 2007.

M. Sun, I. Konstantelos, G. Strbac, Analysis of diversified residential demand in London using smart meter and demographic data, IEEE Power and Energy Society General Meeting (PESGM), 17-21 June 2016, pp. 1-5.

A.E. Gudanowska, Technology mapping as a tool for technology analysis in foresight studies. The idea of the method and an example of its practical application, Technology Management Conference (ITMC), IEEE, 12-15 June 2014, pp. 1-4.

E. Dobrzyńska, Przewozy multimodalne bodźcem rozwojowym korytarza transportowego Rail Baltica, "Economics and Management", 1/2014, s. 293-307.

K. Halicka, Przyszłość polskiej energetyki w świetle badań foresight, "Rynek Energii", 2013, nr 2, s. 10-16.

J. Nowakowska-Grunt,  A. Kurp, Systemy transportu i zapasów na przykładzie elektrowni cieplnych, "Logistyka", 2012, nr 6.

J. Wasilewski, Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych, "Rynek Energii", 2013, nr 2, s. 35-41.

M. Nowak, A. Borowiec, Zastosowanie metody DEA w badaniu efektywności parków naukowo-technologicznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie", 2013, nr 61, s. 109-119.

A. Porucznik, W. Łojkowski, Zastosowanie nanotechnologii w białostockich gabinetach stomatologicznych, "Economics and Management", 2/2014, s. 71-81.

M.K. Wyrwicka, D. Jaźwińska, Percepcja uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw, "Economics and Management", 2/2014, s. 259-275.

J. Bogdanienko, Nowe trendy w innowacjach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", 2012, nr 93, s. 11-41.

A. Tomaszuk, Przegląd motywatorów stosowanych w podlaskich przedsiębiorstwach budowlanych, "Przegląd Organizacji", 2013, nr 10, s. 24-35.

J. Ejdys, A. Lulewicz-Sas, Foresight strategiczny jako instrument tworzenia wizji przyszłości organizacji, "Organizacja i Kierowanie", 2011, nr 4, s. 37-49.

A. Orzeł, Outsourcing w transporcie drogowym w ujęciu kosztów pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", 2013, nr 5(37), s. 153-162.

J. Kilon, K. Dębkowska, The Use of Correspondence Analysis for Delphi Survey Results Interpretation, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego", 2013, tom 14(XIV), nr 1, s. 222-231.

K. Kuźmicz, Korzyści i ograniczenia benchmarkingu w uczelniach, "Ekonomia i Zarządzanie", 2013, Vol. 5, nr 4, s. 21-33.

J. Woźnicki, M. Luterek, I. Degtyarova, Benchmarking in higher education, Proceedings of 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, Phuket, Thailand 2013, s. 42-53.

Y. Bangi, A. Sahay, Efficiency assessment of the Tanzanian universities, "Journal of Education and Practice", Vol. 5, No. 14, 2014, pp. 130-143.

F. Shersad, Need for benchmarking network in higher education.The experience at Dubai medical college, ANQAHE Conference, Abu Dhabi 2011, 11 pp.

V. Comba, E. Ossiannilsson, L. Landgren, R. Blok, Rasmus; J.M. Martins Ferreira, C. Kjaer, I.-M. Christensen, A Benchmarking Exercise for Quality Blended Learning. A Challenge for European Universities in the 21st Century, EADTU Annual Conference 2010 Strategies and business models, 2010.

H. Sels, N. Hooge, Benchmarking — An appropriate tool for decision-making and improving or just another hype? [in:]How does quality assurance make a difference? Fiona Crozier, Maria Kelo, Tia Loukkola, Barbara Michalk, Allan Päll, Fernando Miguel Galán Palomares, Norma Ryan, Bjørn Stensaker and Luc Van de Velde (Eds.), A selection of papers from the 7th European Quality Assurance Forum, 22-24 November 2012, Tallinn, Estonia, pp. 36-42.

J. Maciag, How can an institution of higher education become lean? Methods of higher school restructuring, The 2011 SRHE Annual Research Conference "Positive Futures for higher education; connections, communities and criticality",  7-9 December 2011,  Celtic Manor, Newport , Wales.

J. Sae-Khow, O. Na-Takuatoong, J. Khlaisang, Development of an e-learning benchmarking model for higher education institutions, "Journal of Teaching and Education", Vol. 2, No. 3, 2013, pp. 243-251.

J. Sae-Khow, O. Na-Takuatoong, J. Khlaisang, Elements and steps of e-Learning benchmarking model for higher education institutions, "Journal of Computer and Communications", Vol. 2, 2014, pp. 37-41.

J. De Lisle, R. Mohammed, R. Lee-Piggott, Explaining Trinidad and Tobago’s system response to international assessment data, "Journal of Educational Administration", Vol. 52, No. 4, 2014, pp. 487-508.

S. Lemmalodesso, Stakeholder perceptions of service quality improvement in Ethiopian public higher education institutions, PhD thesis, University of South Africa, 2012, 206 pp.

Nazarko J., Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, ZPWiM, Warszawa 2013, 138 s.

Kononiuk A., Nazarko J., Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 220 s.

F. Provoost, Inteligent distribution network design, Domburg 2009, 332 pp.

D. P. Chassin, N. Lu, J.M. Malard, S. Katipamula, C. Posse J. V. Mallow, A. Gangopadhyaya, Modeling Power Systems as Complex Adaptive Systems, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington 2004.

D. Kuchta, S. Ząbek, M. Urban, Proposed merger of DEA and ABC methods in accounting for the cost of higher education [in:] Information Systems Architecture and Technology. The Use of IT Models for Organization Management, Z. Wilimowska, L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek (eds.), Wroclaw 2012, pp. 107-117.

A. Olechnicka, W. Pander, A. Płoszaj, K. Wonar, Analiza strategii, modeli działania raz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, 124 s.

Ł. Nazarko, Foresight w stosunkach międzynarodowych, "Biuletyn Instytutu Zachodniego", Nr 143.

Ł. Nazarko, Istota foresightu i jego percepcja w Polsce, "Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 4 (52), 2011, s. 224-233.

Ł. Nazarko, D. Szpilko, J. Jankowska, Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów, "Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 4 (64), 2013, s. 47-60.

K.A. Kuźmicz, Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 235 s.

J. Ejdys, L. Ustinovičius, J. Stankevičienė, Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy – interdisciplinarity in science, "Journal of Business Economics and Management", Vol. 16(1), 2015, pp. 261-274.

J. Ejdys, R. Ginevičius, K. Halicka, L. Ustinovičius, Interdyscyplinarność i niestandardowe zastosowania wybranych nowoczesnych metod zarządzania w gospodarce w dorobku naukowym Profesora Joanicjusza Nazarko, "Economics and Management", Nr 4, 2014, s. 7-26.

L. Kwiatkowska, Z. Migus-Bębnowicz, R. Walkowiak, J. Wojeński, AMICUS RES model świadczenia biznesowych usług doradczych. Cześć 1. Istota i struktura modelu, Olsztyn 2014, 47 s.

E.S.I. Ossiannilsson, Quality enhancement on e-learning, "Campus-Wide Information Systems", Vol. 29, No. 4, 2012, pp. 312-323.ap

Ł. Nazarko, Inteligentne specjalizacje polskich regionów – przyczynek do ewaluacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2014, Tom XV, Zeszyt 8, część I, s. 247-262.

W. Kopterski, Ocena kosztów utrzymania niezawodności pracy sieci rozdzielczej w spółce dystrybucyjnej, Autoreferat rozprawy doktorskiej, Opole 2008.

N. Burquel, F. van Vught, Benchmarking in European Higher Education: a step beyond current quality models, 31st Annual EAIR Forum in Vilnius, Lithuania, 23-26 August 2009.

Y. Watabe, European initiatives to assess the internationalization of universities: purposes, methods and indicators, 2013, Vol. 3, pp. 23-41.

C. Colim, Mestrado em Turismo Gestão Estratégica de Destinos, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Abril de 2010.

M. Florea, Contribuţii privind evaluarea sistemelor de e-learning, Rezumat teză de doctorat, 2011.

P. Benneworth, H. De Boer, J. File, B. Jongbloed, D. Westerheijden, Engaging in the modernisation agenda for European higher education, Center For Higher Education Policy Studies.

P. Piotrowski, Prognozowanie w elektroenergetyce w różnych horyzontach czasowych, "Elektryka", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 144, 2013, 194 s. 

Ł. Nazarko, Polityka innowacyjna - inteligentny interwencjonizm?, "Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 1 (73), 2015, s. 85-96.