Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności
Kalendarium
Aktualności
  • Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. W konsultacjach wziął również udział zespół ekspertów z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej pod moim kierunkiem. Swoją opinię przedstawiliśmy na piśmie obszernie ją uzasadniając. W szczególności zwróciliśmy uwagę, że strategia rozwoju regionu powinna proponować autentyczne kierunki i metody rozwoju, które stratedzy doskonale rozumieją i są głęboko przekonani o ich słuszności....
  • W dniu 8 lipca 2013 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr Marty R. Jabłońskiej pt. Zarządzanie rozwojem systemu odnawialnych źródeł energii. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński. Na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego pełniłem w przewodzie doktorskim mgr Marty R. Jabłońskiej funkcję recenzenta. Komisja Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich jednomyślnie poparła wniosek...
  • W dniach 23-26 czerwca 2013 roku wziąłem udział w konferencji naukowej pod nazwą „The 33rd International Symposium on Forecasting. Forecasting with Big Data” w Seulu. Konferencja zorganizowana została przez The International Institute of Forecasters oraz KAIST College of Business. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych, o długiej tradycji konferencji naukowych poświęconych prognozowaniu. Tematyka konferencji dotyczyła różnych aspektów prognozowania, w szczególności metod prognozowania, aplikacji,...
  • W dniach 17-18 czerwca 2013 roku wziąłem udział w konferencji naukowej pod nazwą „5th International Conference on Managing Enterprise of the Future”. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Tematyka konferencji dotyczyła szeroko pojętej problematyki zarządzania, organizacji i technologii w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Konferencja dedykowana była profesorowi Leszkowi Pacholskiemu, Dziekanowi Wydział Inżynierii Zarządzania z okazji 45-lecia jego...
  • W dniu 14 czerwca 2013 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja zamykająca projekt „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Zygmunt Dworzański oraz JM Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis.
  • W dniach 10-12 czerwca wziąłem udział w V Konferencji Naukowej nt. Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej w Sopocie. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Ekonometrii oraz Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół modelowania i prognozowania szeroko rozumianych procesów gospodarczych. Podczas obrad konferencyjnych wygłoszono ponad 50 referatów. Podczas sesji plenarnej zaprezentowałem referat pt. „Studium Delphi...