Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności
Kalendarium
Aktualności
  • Uprzejmie zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu promującego wyniki projektu „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”. Projekt «NT FOR Podlaskie 2020» realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody...
  • Władze IEEE, największego międzynarodowego stowarzyszenia zawodowego o zasięgu globalnym, zaakceptowały powołanie polskiego oddziału IEEE Technology Management Council. Inicjatorami powołania oddziału była grupa pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Misją IEEE Technology Management Council (TMC) jest tworzenie, gromadzenie i dystrybucja wiedzy przydatnej dla osób zaangażowanych w zarządzanie technologiami, innowacjami, przedsiębiorczością i biznesem. Działalność TMC obejmuje swoim...
  • 28 października 2013 r. uczestniczyłem w uroczystości jubileuszu 80-lecia profesora Jerzego S. Zielińskiego, kierownika Katedry Informatyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Byłem zaszczycony, mając możliwość wygłoszenia laudacji na cześć Jubilata. Szczególnie wart podkreślenia jest Jego wkład w rozwój naukowych podstaw informatyzacji elektroenergetyki polskiej oraz wytyczenie kierunków rozwoju zastosowań metod sztucznej inteligencji w systemach zarządzania. Posiada On liczne grono...
  • Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na Politechnice Białostockiej, miałem zaszczyt wygłosić wykład inauguracyjny. Przedstawiłem wykład zatytułowany „Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji”. Wykład spotkał się z bardzo żywą reakcją słuchaczy. Wyrazem tego były brawa, które rozległy się w trakcie wykładu. Zachęcam do zapoznania się z wykładem na stronie Naukowej Interaktywnej Telewizji PlatonTV   Prezentacja z wykładu Zdjęcia z uroczystości w...
  • 26 września 2013 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium naukowe nt. „Sieci elektroenergetyczne następnej generacji” poświęcone pamięci i dorobkowi zmarłego w ubiegłym roku profesora Szczęsnego Kujszczyka. Prof. dr hab. inż. Szczęsny Kujszczyk był wieloletnim kierownikiem Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Był w Polsce prekursorem rozwoju i wdrażania komputerowych metod obliczeń...
  • Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, decyzją Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku logistyka (studia inżynierskie). Uruchomienie nowego kierunku kształcenia jest wynikiem otwartości Wydziału Zarządzania na zachodzące zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni. Powodują one konieczność silniejszego powiązania uczelni z gospodarką. Nowy kierunek jest efektem dostosowywania programów kształcenia...