Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności
Kalendarium
Aktualności
  • W dniach 7-12 czerwca 2014 roku gościłem, w ramach China Ningbo – Central and Eastern European Countries (CEEC) Economic & Culture Exchange Week, w Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University (NIT). W trakcie pobytu podpisałem – z upoważnienia JM Rektora PB prof. Lecha Dzienisa – list intencyjny dotyczący współpracy Ningbo Institute of Technology z Politechniką Białostocką. NIT i PB wyraziły wolę rozwijania współpracy w celu prowadzenia wspólnych badań...
  • Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z monografią pt. Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, w której podjęto próbę zaprezentowania alternatywnej propozycji do dotychczasowej i obecnej ścieżki rozwojowej województwa podlaskiego. Ścieżki, która nie tylko nie wyprowadziła województwa podlaskiego z obszaru określanego stygmatyzująco jako „Polska B”, ale doprowadziła do dalszego pogłębienia luki rozwojowej...
  • Z zainteresowaniem sięgnąłem po książkę Wojciecha Jarmołowicza „Liderzy podlaskiej gospodarki”, która przedstawia rozmowy z dziesięcioma wyróżniającymi się podlaskimi przedsiębiorcami. Zarówno Autora, jak i większość bohaterów jego wywiadów mam przyjemność znać osobiście. Współpracujemy w licznych inicjatywach dotyczących krzewienia idei przedsiębiorczości wśród studentów białostockich uczelni, takich jak „Mój pomysł, mój biznes” czy...
  • 15-01-2014

    Podlaskie nieloty

    Zarząd województwa podlaskiego wykreślił budowę lotniska z Regionalnego Programu Operacyjnego Wieloletnie zaniedbania uzasadnia się bliżej nieokreślonymi wynikami konsultacji społecznych. A jeszcze niedawno, w przyjętej 9 września 2013 roku „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020” zarząd województwa szumnie ogłaszał: „Ważnym zadaniem jest budowa lotniska regionalnego, o parametrach dopasowanych do rzeczywistych potrzeb i możliwości regionu, które włączy województwo...
  • Dzisiaj ukazał komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w  sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach . Zgodnie z częścią B wykazu , wydawany przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej kwartalnik „Ekonomia i Zarządzanie” uzyskał 7 punktów. Jest to istotny awans czasopisma. Zgodnie z poprzednim wykazem kwartalnik „Ekonomia i Zarządzanie” miał przyznane 4 punkty. Gratuluję całemu...
  • W dniu 10-12-2013 roku odbyło się w Białymstoku zebranie założycielskie stowarzyszenia o nazwie International Society for Manufacturing, Services and Management Engineering. Członkami założycielami stowarzyszenia jest grupa pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, których zainteresowania naukowe i dydaktyczne lokują się w obrębie inżynierii zarządzania, produkcji i usług. Idea powołania stowarzyszenia ISMSME wyrosła z potrzeby rozwijania zróżnicowanych form działalności badawczej, wydawniczej i...