Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności
Kalendarium
Aktualności
  • W dniu 15 września 2014 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr. Łukasza Nazarko, który pod promotorstwem prof. dr hab. Floriana Kuźnika przygotował rozprawę doktorską pt. Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej i prof. dr hab. Andrzej Klasik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na podstawie przedstawionej rozprawy...
  • W dniach 8-9 września 2014 roku uczestniczyłem w posiedzenie plenarnym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Zebranie odbyło się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W trakcie posiedzenia omówiono m. in. następujące kwestie: możliwości wsparcia prac badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020; informacja o utworzonym ogólnopolskim klastrze „Wspólnota Wiedzy i Innowacji...
  • Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci mojej koleżanki prof. dr hab. Mirosławy Lasek. Była osobą o niezwykłej serdeczności i cieple. Będzie mi brakowało telefonów i e-maili od Niej. Pokój Jej Duszy. Prof. dr hab. Mirosława Lasek była długoletnią kierowniczką Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • W dniu 11 lipca 2014 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr Urszuli Ryciuk, która pod moim promotorstwem przygotowała rozprawę doktorską pt. Zarządzanie zaufaniem międzyorganizacyjnym w łańcuchach dostaw w budownictwie. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli dr hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej. Na podstawie przedstawionej rozprawy...
  • Szanowni Państwo, nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się właśnie współautorska książka Anny Kononiuk i Joanicjusza Nazarko pt. Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości. Celem książki jest popularyzacja stosowania metody scenariuszowej w badaniach foresightowych. Zaprezentowano w niej obecny stan wiedzy na ten temat, omówiono adaptację pojęcia triangulacji na potrzeby metody scenariuszowej, przedstawiono rolę wydarzeń bezprecedensowych w konstrukcji scenariuszy, a także rekomendacje...
  • W dniu 26 czerwca 2014 roku w Politechnice Opolskiej odbyło się posiedzenie Rady Wspólnoty Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji. Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji zrzesza 77 podmiotów ze wszystkich regionów kraju – w tym 28 uczelni, 41 przedsiębiorstw produkcyjnych zatrudniających powyżej 50 osób oraz 8 samorządów. Politechnika Białostocka jest jednym z założycieli klastra. Do klastra...