Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności
Kalendarium
Aktualności
  • Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się właśnie książka autorstwa Katarzyny Anny Kuźmicz pt. Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią. Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej pod tym samym tytułem, zrealizowanej w ramach grantu NCN i obronionej z wyróżnieniem 21 marca 2013 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Miałem przyjemność być promotorem rozprawy doktorskiej Katarzyny Anny Kuźmicz. Celem książki jest popularyzacja stosowania...
  • Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją przyjąłem artykuł pt. Interdyscyplinarność i niestandardowe zastosowania wybranych nowoczesnych metod zarządzania w gospodarce w dorobku naukowym Profesora Joanicjusza Nazarko opublikowany w kwartalniku „Ekonomia i Zarządzanie” (ISSN: 2080-9646). Artykuł opracowany został przez członków Rady Naukowej czasopisma: prof. Joannę Ejdys, prof. Romualdasa Ginevičiusa, dr Katarzynę Halicką i prof. Leonasa Ustinovičiusa. W artykule dokonano...
  • 15 grudnia 2014 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej podpisana został umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką i PKP Cargo. Umowę ze strony PKP Cargo podpisał Wojciech Derda, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, ze strony Politechniki Białostockiej – Rektor Prof. Lech Dzienis. Uroczystość miała miejsce na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie, bo studenci i pracownicy głównie tego wydziału będą współpracować...
  • W dniach 13-14 listopada 2014 roku miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa „Contemporary Issues in Business, Management and Education”. Obrady konferencji odbywały się w Wileńskim Uniwersytecie Technicznym. Jednym ze współorganizatorów konferencji była również Politechnika Białostocka. Program konferencji obejmował kilkadziesiąt referatów pogrupowanych w ośmiu sesjach tematycznych. Na zaproszenie organizatorów wszedłem w skład komitetu naukowego konferencji oraz...
  • W październiku i listopadzie 2014 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej przebywa dwoje profesorów wizytujących z Chin: dr Yu ZHANG ze School of Economics and Management, Tianjin Chengjian University oraz dr Hao WANG ze School of Management, Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University. Dr Yu ZHANG jest specjalistką w zakresie zarządzania nieruchomościami, a dr Hao WANG specjalistą w zakresie logistyki. W czasie pobytu na Wydziale Zarządzania...
  • W dniach 17-30 września 2014 roku przeprowadziłem w Vilnius Gediminas Technical University w Wilnie (VGTU) cykl wykładów na temat Technology Foresight and Scenario Planning in Engineering. W wykładach uczestniczyli przede wszystkim studenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Budownictwa. Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Opracowane w ich trakcie studia przypadków będą podstawą do przygotowania wspólnych publikacji w czasopismach naukowych. Wykłady odbywałem na...