Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności
Kalendarium
Aktualności
  • Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją informuję, że 30 marca 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce przyjęło mnie w poczet członków zwyczajnych. Akademia Inżynierska w Polsce (AIP) powstała w roku 1992, z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, jako stowarzyszenie wybitnych twórców polskiej techniki – inżynierów i przedsiębiorców. Jej celem jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości...
  • W dniach 1-3 marca 2015 roku odbyła się w Zakopanem XVIII Konferencja „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”. Głównym organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją we współpracy z Komitetem Inżynierii Produkcji PAN. Wśród uczestników konferencji silną reprezentację stanowili pracownicy Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Na forum konferencji przedstawili oni następujące referaty: dr inż. Katarzyna Halicka – Prospektywna...
  • W dniu 16 lutego 2015 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr Marty Jarockiej, która pod moim promotorstwem przygotowała rozprawę doktorską pt. Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli dr hab. Krzysztof Leja, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej i prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik z Uniwersytetu Ekonomicznego...
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprezentował dokument „Program rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015-2020+” opracowany przez firmę „GEOPROFIT Wojciech Dziemianowicz” z Warszawy. Jako „inteligentne specjalizacje”, które – w mniemaniu twórców dokumentu i Zarządu Województwa Podlaskiego – mają być, poprzez ich wsparcie środkami unijnymi, podstawą...
  • Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją informuję, że czasopismo „Journal of Business Economics and Management” wydawnictwa Taylor & Francis (ISSN 1611-1699, 2014 Journal Citation Report IF = 0,810) opublikowało artykuł pt. Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy – interdisciplinarity in science, w którym dokonano przeglądu i podsumowania mojego dorobku naukowego. Autorami artykułu są Joanna Ejdys, Leonas...
  • Tygodnik „Polityka” opublikował 16 września 2014 roku tekst „Kariery lewarowane”, w którym autor prof. Leszek Pacholski wskazuje na prof. dr. hab. Edmundasa Kazimierasa Zavadskasa z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego (VGTU) jako przykład stosowania nierzetelnych metod w nauce, zarzucając mu zwiększanie odnoszącego się jego publikacji indeksu Hirscha (H) poprzez nieuczciwe praktyki. Autor tekstu sugeruje również, że czasopismo „Journal of Civil...