Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności
Kalendarium
Aktualności
  • Podczas wizyty w Chinach, związanej z udziałem w China-Central and Eastern Europe Education Conference w Ningbo, wyróżniony zostałem prestiżowym tytułem Profesora Honorowego Zhejiang University Ningbo Institute of Technology (ZJUNIT). Zhejiang University (z głównym kampusem ulokowanym w Hangzhou) jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów chińskich. Należy do wiodących uniwersytetów na świecie (według Academic Ranking of World Universities...
  • W dniach 6-8 maja 2015 roku odbyła się w Sopocie VI Konferencja „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”. Głównymi organizatorami konferencji były Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Na forum konferencji przedstawiłem referat pt. Metodyka badawcza gospodarczego foresightu regionalnego. Wystąpienie spotkało się z ożywionym zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyła dyskusja, która wywiązała się po wygłoszeniu referatu. Otrzymałem również...
  • W dniu 23 kwietnia 2015 roku Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej nadał mgr Alicji Gudanowskiej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Jednocześnie Rada Wydziału wyróżniła jej rozprawę doktorską nt. Mapowanie technologii w badaniach foresightowych. Serdecznie gratuluję Pani Doktor tego osiągnięcia i życzę wielu dalszych sukcesów naukowych i dużo szczęścia w życiu osobistym!
  • W dniu 20 kwietnia 2015 roku Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej nadał mgr Joannie Jakuszewicz  stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu . Jednocześnie Rada Wydziału wyróżniła jej rozprawę doktorską nt. Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych . Serdecznie gratuluję Pani Doktor tego osiągnięcia i życzę wielu dalszych sukcesów naukowych i spełnienia marzeń w życiu osobistym!
  • W dniu 17 kwietnia 2015 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr Joanny Jakuszewicz, która pod moim promotorstwem przygotowała rozprawę doktorską pt. Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli gen. bryg. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski z Wojskowej Akademii Technicznej oraz i prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński...
  • W dniu 15 kwietnia 2015 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr Alicji Gudanowskiej, która pod moim promotorstwem przygotowała rozprawę doktorską pt. Mapowanie technologii w badaniach foresightowych. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Politechniki Lubelskiej oraz prof. dr hab. inż. Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej. Na podstawie...