Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Akademia Inżynierska w Polsce przyjęła mnie w poczet członków zwyczajnych
Kalendarium
31-03-2015

Akademia Inżynierska w Polsce przyjęła mnie w poczet członków zwyczajnych

Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją informuję, że 30 marca 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce przyjęło mnie w poczet członków zwyczajnych.

Akademia Inżynierska w Polsce (AIP) powstała w roku 1992, z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, jako stowarzyszenie wybitnych twórców polskiej techniki – inżynierów i przedsiębiorców. Jej celem jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej oraz wiązanie osiągnięć pracy inżynierskiej i wynalazczości w dziedzinie techniki z zastosowaniem ich w przemyśle, jak również promocja polskiej innowacyjności w kraju i za granicą.
Akademia Inżynierska w Polsce jest od 1998 członkiem International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS) z siedzibą w Waszyngtonie, która koordynuje działalność 25 akademii inżynierskich i podobnych organizacji z różnych krajów.

Prezesem AIP jest prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Liczba członków zwyczajnych AIP jest ograniczona do 300 osób.

Niezwykle sobie cenię to wyróżnienie i serdecznie dziękuję członkom Akademii za okazane mi zaufanie i docenienie mojego dorobku naukowego i zawodowego.